كونوميست در گزارش ماه جولاي ۲۰۱۰ خود در خصوص رشد اقتصادي ايران نوشت: انتظار ميرود طي مدت پيشبيني شده رشد اقتصادي ايران بهبود نسبي پيدا كند كه دليل آن افزايش بهاي نفت و نيز افزايش اندك توليد نفت در ايران است.

به نوشته این موسسه، رشد اقتصادی ایران از میزان رشد ثبت شده در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۸۷ کمتر خواهد بود و دلیل اصلی آن کاهش بهای نفت و نیز تحریم‌های اعمال شده بر این کشور اعلام شده است.

اکونومیست برآورد کرده است که رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال گذشته معادل ۰.۷ درصد بوده باشد که کاهش بهای نفت دلیل اصلی آن اعلام و عنوان شده است که این کاهش رشد مصرف خصوصی و سرمایه‌گذاری را تحت تاثیر قرار داده است.

به نوشته اکونومیست اگر چه این روند در سال آینده دچار تغییر خواهد شد اما انتظار می‌رود رشد صادرات نفتی به دلیل کمبود ظرفیت پالایش همچنان در سطح پایینی باقی بماند و این امر ایران را همچنان به واردات بنزین وابسته نگه‌خواهد داشت.

با در نظر گرفتن این فاکتورها پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی ایران در سال جاری به سه و در سال ۱۳۹۰ به ۳.۴ درصد افزایش یابد.

سال ۱۳۹۱ سالی است که برای رشد اقتصادی ایران رقم ۳.۹ درصد پیش‌بینی و گفته شده است که این شاخص در سال ۱۳۹۲ به چهار درصد افزایش خواهد یافت.

در همين حال عنوان شده است که رشد اقتصادي ايران در سال ۱۳۹۳ به سطح ۴.۱ درصد خواهد رسيد.