به گزارش افکارنیوز،

 نرخ ۴۷ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که نرخ ۱۹ ارز افزایشی و نرخ ۲۰ ​ارز کاهشی و ۸ ارز بدون تغییر قیمت کار خود را آغاز کردند.

 

کاهش نرخ ۲۰ ارز در بازار بین بانکی

 

 

کاهش نرخ ۲۰ ارز در بازار بین بانکی