به گزارش افکارنیوز،

به طور کلی بیمه‌ها انواع متفاوتی دارد و در برخی از بیمه‌ها تا زمانی که خسارت رخ ندهد، بیمه تعهدی نسبت به مورد بیمه شده ندارد.

اخبار اقتصادی- در برخی دیگر از بیمه‌ها همانند بیمه عمر ، بیمه گر از همان ابتدا در برابر سرمایه بیمه عمر بیمه گذار، مسئول است به همین دلیل یکی از اصول بیمه، اصل نفع بیمه پذیر است.

در بیمه‌های از نوع غرامتی، افرادی که از بیمه استفاده می‌کنند، تمایل دارند که هیچ گونه خسارتی رخ ندهد در واقع نفع بیمه شده در این است که حادثه‌ای رخ ندهد.

در برخی موارد افراد بخشی از اموال دیگران را بیمه می‌کنند و در صورت بروز خسارت، از بیمه درخواست جبران دارند و برای جلوگیری از این حالت، طبق قانون بیمه ، شخص بیمه گذارباید کسی باشد که در هنگام بروز اتفاق، از نظر بیمه آسیب ببیند.

به طور مثال اگر بیمه گذار، اموال بیمه شده اش را به فروش رساند یا از نظر قانونی این اموال از وی گرفته شود، در این صورت نفع بیمه پذیر برای بیمه گذار قطع می‌شود.