به گزارش افکارنیوز ، احمد توکلی در گفتوگو بافارس، افزود: نامه گزارش کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی به رئیس مجلس در مورد ۱۲ بند تخلف دولت در هدفمندی یارانهها در مرحله اول ارائه شد.

وی افزود: این گزارش توسط اعضای کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی تهیه شده و همه اعضای کمیسیون این گزارش را امضا کرده‌اند.

عضو کمیسیون تحول اقتصادی مجلس در مورد تخلف دولت گفت: اولاً دولت سهم ۳۰ درصدی تولید از هدفمندی یارانه‌ها را پرداخت نکرده و همچنین یارانه بودجه عمومی برای شرکت‌های برق و توانیر و سایر شرکت‌های دولتی را پرداخت نکرده که همان ۲۰ درصد سهم دولت در هدفمندی یارانه‌ها بوده و این مبالغ به جای پرداخت به این شرکت‌ها صرف پرداخت یارانه نقدی شده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: از طرفی دولت برای اجرای این قانون از تنخواه بانک مرکزی استفاده کرده که باید تا آخر سال ۹۰ آن را تسویه می‌کرد، اما این کار را انجام نداده است و این امر باعثافزایش نقدینگی در جامعه شده است.

توکلی در مورد مقدار تنخواه گفت: در گزارش وزارت اقتصاد که اواخر بهمن ۹۰ ارائه شد، از آذر ۸۹ زمان اجرای هدفمندی یارانه‌ها تا آخر بهمن ۹۰ در مجموع ۲۹ هزار میلیارد تومان درآمد هدفمندی یارانه‌ها بود که از افزایش حامل‌های انرژی به دست آمده، اما هزینه سازمان هدفمندی یارانه‌ها ۴۵ هزار میلیارد تومان بوده است که در این مدت ۱۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه برای هدفمندی یارانه‌ها وجود داشته است.

عضو کمیسیون تحول اقتصادی یادآور شد: ‌ تا آخر بهمن سال گذشته دولت این ۱۶ هزار میلیارد تومان را عمدتاً از فروش دلارهای نفتی و تبدیل کردن آن به ریال تأمین کرده، یعنی بانک مرکزی ارز نفتی را خریده و اسکناس به دولت پرداخت کرده است که این اسکناس‌ها با ضریب ۴ تا ۴.۵(ضریب تکاثری افزایش نقدینگی) باعثافزایش تورم شده است و طرف تقاضا در جامعه را تحریک کرده است.

توکلی یادآور شد: عدم حمایت از تولید از طرفی و افزایش نقدینگی و تحریک طرف تقاضا باعث تورم شده و این به خاطر قانونشکنی دولت در اجرای هدفمندی یارانه و سوء اجرای این قانون بوده است.