به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، صبح یکشنبه در هفتیمن دادگاه فساد مالی بزرگ نماینده دادستان رضا نجفی کیفر خواست متهمه ج - ا مجرد، مسئول خزانه شرکت آریا آزاد را قرائت کرد .

خزانه دار شرکت آریا متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور، جعل و مشارکت در تحصیل مال در شرکت و معاونت در پول شویی است.

نماینده دادستان گفت: در گزارش وزارت اطلاعات آمده است تمام پرداختهای مالی به دستور مه افرید خسروی توسط این خانم پرداخت شده است. همچنین وظیفه این خانم نگهداری دسته چکهای خسروی در سه حساب جاری بوده است و متهمه گفته است تمام پرداختها به دستور آقای خسروی بوده است.

نجفی در ادامه گفت: هر سال عید برنج و آجیل و پول نقد برای کارکنان بانکها و مدیران توسط این خانم توزیع می شده است. این خانم متهمه اظهار داشته حدود دو میلیارد تومان به آقای " س " و کیفهای پول هم به ایشان تحویل شده که در جمع ۵ میلیارد تومان شد،
متهمه اعتراف کرده است در سال ۸۹ و ۹۰ حدود ۳۰ مرتبه کیقهای پر پول به آقای " س " داده شده است.

وی افزود: خانم " الف " اعتراف کرده است از آقای " الف " از مدیران بانک پاسارگاد ولیعصر ۶۰ میلیون عیدی گرفته است. وی گفته است پولهایی هم به شرکتهای نیما و نگار و همچنین شعبه بانک ملی کیش واریز شده است.

نماینده دادستان در ادامه خواندن کیفرخواست گفت: متهمه گفته است " ع. ر " در تمامی عملیات با آقای خسروی مشارکت داشته اند. آقای " الف. ش " و " ب. ب " هم از موثرترین افراد در مجموعه بوده اند. در ضمن برادر آقای خسروی هم از همه چیز خبر داشتند. من و خانم " ز " مورد سو استفاده مدیران سودجو قرار گرفتیم. متهمه اعتراف کرده است: تمام موضوع معاملا سوری در حوزه دستور خسروی و آقای ش بوده و مدیران مالی تمام شرکتها در جریان این امور بوده اند.

نماینده دادستان به نقل از اعترافات متهمه گفت: کارمندان مالی و اعضای هیئت مدیره تنها حقوق می گرفتند و حق اعتراض نداشتند و افرادی مانند ما مثل کارپردازان بانک بودیم.