رئیس بنیاد مستضعفان اظهار داشت: ملکی بوده دست  آقای خاتمی ، رئیس جمهور اسبق برای موسسه باران که در ایام کرونا این ساختمان برای قرنطینه بیماران آماده شده بود که بعد از این ایام آن ساختمان را می فروشیم.

اخبار اقتصادی- آقای احمدی نژاد هم در حال حاضر در ملک بنیاد مستضعفان در منطقه ولنجک هستند که زمین آن ۱۸۰۰ متر مربع است؛ البته آماده هستند منتقل شوند به محلی در جنوب شهر بروند.
اگر آقایان مدعی مردم داری هستند باید ملک بیت المال را پس بدهند.

 

حجم ویدیو: 5.29M | مدت زمان ویدیو: 00:01:39