به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی بزرگ صبح یکشنبه سوم اردیبهشت ماه با حضور چهار متهم پرونده به ریاست قاضی سراج آغاز شد. در دادگاه امروز رسیدگی به پرونده چهار متهم دیگر این پرونده به نامهای خانمهای م-ز "ج- ا" خزانهدار گروه آریا، "ش-م" و "ع-ح" رسیدگی شد.
بر اساس این گزارش در ابتدای جلسه دادگاه رضا نجفی نماینده دادستان تهران در قرائت متن کیفرخواست خانم " ج - الف " گفت: شما متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور، جعل و مشارکت در تحصیل مال در شرکت و معاونت در پول شویی هستید. همچنین در گزارش وزارت اطلاعات آمده است تمام پرداختهای مالی به دستور مه افرید خسروی توسط این خانم پرداخت شده است. همچنین وظیفه این خانم نگهداری دسته چکهای خسروی در سه حساب جاری بوده است و متهمه گفته است تمام پرداختها به دستور آقای خسروی بوده است.

نجفی در ادامه گفت: هر سال عید برنج و آجیل و پول نقد برای کارکنان بانکها و مدیران توسط این خانم توزیع می شده است. این خانم متهمه اظهار داشته حدود دو میلیارد تومان به آقای " س " و کیفهای پول هم به ایشان تحویل شده که در جمع ۵ میلیارد تومان شد، متهمه اعتراف کرده است در سال ۸۹ و ۹۰ حدود ۳۰ مرتبه کیقهای پر پول به آقای " س " داده شده است.

وی افزود: خانم " الف " اعتراف کرده است به آقای " الف " از مدیران بانک پاسارگاد ولیعصر ۶۰ میلیون عیدی پرداخت کرده است. وی گفته است پولهایی هم به شرکتهای نیما و نگار و همچنین شعبه بانک ملی کیش واریز شده است.

نماینده دادستان در ادامه خواندن کیفرخواست گفت: متهمه گفته است " ع. ر " در تمامی عملیات با آقای خسروی مشارکت داشته اند. آقای " الف. ش " و " ب. ب " هم از موثرترین افراد در مجموعه بوده اند. در ضمن برادر آقای خسروی هم از همه چیز خبر داشتند. من و خانم " ز " مورد سو استفاده مدیران سودجو قرار گرفتیم. متهمه اعتراف کرده است: تمام موضوع معاملا سوری در حوزه دستور خسروی و آقای ش بوده و مدیران مالی تمام شرکتها در جریان این امور بوده اند.

نماینده دادستان به نقل از اعترافات متهمه گفت: کارمندان مالی و اعضای هیئت مدیره تنها حقوق می گرفتند و حق اعتراض نداشتند و افرادی مانند ما مثل کارپردازان بانک بودیم.

متهمه دردفاع از خود: من تنها نگهبان پول بودم / جعل امضا در آریا عادی بود

خزانه دار شرکت منصور آری در دفاع از خود گفت: من تنها نگهبان پولها بودم و حتی حق پرسیدن سوال هم نداشتم.
به گزارش خبرنگار مهر صبح یکشنبه و در ادامه هفتمین جلسه فساد مالی، خانم " ج الف " با دستور قاضی در جایگاه قرار گرفت تا از خود دفاع کند. قاضی سراج به متهمه گفت: شما متهم به شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور، مشارکت در جعل و کلاهبرداری و معاونت در پولشویی هستید، آیا اتهامات را قبول دارید؟

متهمه گفت: اتهامات را قبول ندارم. اخلال در نظام اقتصادی و پولشویی را اصلا تا به حال نشنیده ام، من همیشه صندوق دار بودم و تحصیلات حسابداری هم نداشتم.

همیشه به صورت کتبی کارهایم به من دیکته می شد. صورت روزانه به من گفته بودند تمام شرکتها باید دارایی های خود را به خزانه واریز کنند. من پس از تائید خسروی و مدیر خودم آقای " الف. ش " اقدام به هر کاری می کردم.

متهمه گفت: تمامی پرداختها با چک انجام می شد و مسئول نگهداری تنخواه شرکتها هم بودم ونهایت صداقت و دقت را داشتم و هیچ کار خلافی نکردم و در هیچ جلسه ای حضور نداشتم. من حق پرسیدن سوال هم نداشتم و طبق دستور کار می کردم.

متهمه گفت: من تنها نگهبان پول بودم. تنظیم کننده اعتبارات اسنادی نبودم و ما در خزانه اصلا اطلاعاتی نداشتیم.
خانم الف خطاب به قاضی گفت: من اعلام برائت می کنم و ارتباطی با این گروه نداشتم.

متهمه گفت: من حتی برای منزل آقای خسروی چک صادر می کردم و تنها ۵۰ میلیون تومان پول نقد داشتیم که برای صندوق آقای خسروی بود که خودشان استفاده می کردند.

خانم الف گفت: آقای خسروی به من می گفت ۲۰۰ میلیون ایران چک داخل کیفها بگذارم که گاهی هم ارز و دلار بود و تا ۵۰۰ میلیون می رسید که حدود ۳۰ کیف شد.

این متهم پرونده فسادمالی در ادامه دفاعیات خود گفت: من حق پرسیدن نداشتم. این پولها برای کیست و من در شرح هزینه نام شخصی را نمی نوشتم و تنها می نوشتم مه آفرید خسروی و چون این پول از طرف آقای خسروی به صندوق می آمد سند حسابداری نوشته نمی شد.

خانم الف اظهار داشت: شرکتها با اطلاع مدیرانشان چکهای سفید امضا در اختیار خزانه می گذاشتند و من تحویل می گرفتم. بدون اطلاع مدیران شرکتها چکها با دستور خسروی صادر می شد و مدرکی داخل خزانه بایگانی نداشتیم.

متهمه در خاتمه دفاعیات خود گفت: در شرکت آریا روال عادی بود که برخی مدیران به جای مدیران دیگر امضا می کردند و من بارها دیده بودم که این به خاطر تسریع بود چون آقای خسروی همیشه عجله داشتند.

وی گفت: توسط آقای " ب " شرکت الیت انزلی تاسیس شد و من اطلاع نداشتم آقای خسروی در این شرکت سهامدار است یا خیر. شرکت فولاد فام اسپادانا هم سهامش منتقل شد به شرکت آریا.

وکیل خزانه دار شرکت آریا: مساله اینقدر بزرگ نبوده که این همه سرو صدا به پا کرده اند

در ادامه هفتمین جلسه دادگاه فساد مالی بزرگ، وکیل خانم " الف " در جایگاه قرار گرفت.

وکیل خانم الف در دفاع از موکل خود خطاب به دادگاه گفت: مشارکت موکلم در اخلال در نظام اقتصادی بر اساس قانون شریک در جرم کسی است که عامدا در جرم مشارکت کند. موکلم مجرد است و برای لقمه نان حلال برای خود و مادر پیرش در شرکت کار می کرده و جز حقوق کارمندی مختصر خود نفعی نداشته است، چه رسد به اخلال در نظم اقتصادی. ایشان نه عالم به موضوع بوده و نه قصدی داشته است.

وکیل خانم " الف " گفت: موکلم معاون در جرم هم نیست زیرا هیچگاه در جلسات حضور و حق حضور نداشته تا در قصد جرم همکاری داشته باشد و طبیعی است که مسئولان شرکت آریا اسناد خود را از کارکنان شرکت دور نگه دارند.

وکیل متهمه گفت: معاونت در پولشویی صدق پیدا نمی کند زیرا ایشان هیچگونه علمی از نوع جرم و حلال و حرام بودن این موضوع نداشته است.

وی در مورد استفاده از سند مجهول هم گفت: طبق ماده ماده ۵۲۳ جعل امضا وقتی جرم است که بدون اذن صاحب آن باشد یا قصد کلاهبرداری باشد و مدیر مربوطه اجازه داشته و برای تسهیل کارسازی بوده است. در ضمن در جعل امضا شکایت صاحب امضا موضوعیت دارد.

وکیل خانم الف در دفاع از موکل خود گفت: متهمه حتی حق نشستن در مقابل آقای خسروی را نداشته چه رسد به اینکه با آنها مشارکت و هم پیمان باشد. مساله اینقدر بزرگ نبوده که این همه سرو صدا به پا کرده اند. موکلم نه سرمایه و نه سهمی دارد چرا اینقدر بزرگش می کنند و از دادگاه درخواست برائت موکلم را می خواهم.

وی ادامه داد: شخصیت امیرمنصور قبل از خرداد۹۰ تا الان که در پشت میله ها است مشخص است. او به ۱۷ هزار نفر کار داده و نزد وزرا و نمایندگان مجلس اعتبار داشت.

قاضی گفت: شما بگوئید آقای کشمیری قبل از انفجار نخست وزیری با کی ها ارتباط داشت بنابراین اینگونه صحبت نکنید.
وکیل متهمه در خاتمه گفت: خانم " الف " با کمال صداقت با امیرمنصور آن روز که با وزارا و بزرگنان نشست و برخواست داشته کار می کرده ولی امروز دیگر این کار را نمی کنداگر بنا باشد موکلم را به جرم همکاری دستگیر کنید پس باید ۱۷ هزار نفر کارمند را زندانی و محاکمه کنید.

نماینده دادستان: ۱۵۰ پرونده در خصوص فساد بزرگ مالی بزرگ مفتوح است

نماینده دادستان با بیان اینکه متهمه " الف " در جریان ورود و خروجهای پول بوده و هر ۱۵ روز یکبار هم گزارش می داده است گفت: وی در جریان فعالیتهای شرکتهای الیت هست. در اظهارات وی آمده فلانی و فلانی مقصرند و از اقدامات معاملات صوری مطلع بودند و کارها را طبق دستور خسروی انجام می دادند. خود متهمه اعتراض دارد که چرا مدیران نمی پرسیدند ولی سوال این است خود متهمه چرا نپرسیده است. وی از رشوه بودن پولها اطلاع داشته و به جریان پولشویی اشراف دارد.

در ضمن متهمه جزو تصمیم گیرندگان شرکت نبوده و تنها مجری بوده‌است. نمی گوئیم او باید اعدام شود، به همین دلیل درخواست اشد مجازات را نکردیم، البته وی چون همکاری خوبی با ما داشته مستحقق تخفیف مجازات است.

فراهانی گفت: وکیل دم از اشتغال زایی خسروی می زند و مردم فکر می کنند او قهرمان بودند. من به وکلا می گویم اشتغالزایی با آن تصوری که شما داشتید انجام نشده است. ۱۴ هزار کارگری که شما می گوید همه دولتی هستند. ما برای آقای " ز " از مدیران خصوصی سازی پرونده داریم و باید بیاید جوابگو باشد.

نماینده دادستان در ادامه سخنان خود گفت: ما ۱۵۰ پرونده مفتوح در خصوص این پرونده داریم. آیا می شود این حجم پرونده توسط یک نفر انجام شود. خسروی به تنهایی نمی توانست این اقدامات را انجام دهد.

وکیل متهمه خانم " الف " برای آخرین دفاع در جایگاه قرار گرفت و گفت: الان موکلم از این اقدامات متنفر است و آن زمان نمی دانسته است که نظام ضرر می کند و فکر کرده امضاها برای سرعت بخشیدن به کار شرکت است.

متهمه در جایگاه آمد و گفت: من کار اعتبارات اسنادی انجام ندادم. اگر مدیری مخالف جعل امضا بود من کمتر از ۲۴ ساعته گزارش می دادم. مدیران در تمام جلسات هیئت مدیره شرکت داشتند و در جریان امور بودند.

دفاعیات دومین چشم چپ مه آفرید / اشک متهمه درآمد

متهمه دیگر پرونده خانم " ع. ح " در دفاع از اتهامات وارده گفت: تمامی اعتبارات در تهران انجام می شد و آنهایی که در اهواز انجام می شد من در جریان نبودم.

کارمند حسابداری شرکت آریا در دفاعیات خود گفت: من کوچکترین اطلاعی از اینکه پولها کجا هزینه می شود نداشتم. من جعل امضا را قبول دارم. فکر نمی کردم جعل باشد چون خسروی که خود صاحب کارخانه بود دستور جعل امضا را داد.

خانم ح گفت: من اشتباه کردم و قصد کلاهبرداری نداشتم.

قاضی در مورد نقش وی در گشایش اسناد اعتباری پرسید که متهمه گفت: من در مورد گشایش آهن و فولاد خبر داشتم و به دستور خسروی آنها را نوشتم اما واقعا نمی دانستم که این فاکتور سوری است.

وی گفت: من حتم دارم که مدیران عامل شرکتها اطلاع داشتند، مطمئن باشید آقای " ش " در جریان تمام امور بودند. من مسئول اعتبارات بودم.

نماینده دادستان از متهمه سوال کرد: بسیاری از کارمندان شرکت حقوق های ۵۰۰ تا ۶۰۰ می گرفتند در حالی که در سال ۹۰ حقوق وی یک میلیون و نیم بوده است چرا؟

متهمه گفت: من ۵ سال سابقه داشتم و حقوقم از ۲۲۰ هزار تومان شروع شد و نسبت به مدیران خیلی کم بود، آنقدر کار داشتم ناهار هم نمی توانستم بخورم. از ۷ صبح تا ۷ شب سرکار بودم وحتی ماشین و مزایا هم نگرفتم.

نماینده دادستان گفت: وی مدیر بخش بازرگانی خارجی بوده و تعداد قابل توجهی از اعبتارات ارزی را انجام می داده است. سوال از متهمه این است که پروسه تنظیم پیش فاکتورهای ال سی های خارجی چقدر زمان می برده است؟

متهمه گفت: وقتی پیش فاکتور را می گرفتیم فردای همان روز گشایش انجام می شد و می توانست اعتبار را از بانک خودش بگیرد.

نماینده دادستان گفت: از زمانی که پیش فاکتور به بانک می آمد، ظرف ۲ روز کارهایش انجام می شده است. پس ال سی های قبلی شرکت هم زیر سوال است. بر اساس بررسی ما ۸۹ ال سی با رقم ۱۸۰۰ میلیارد تومان توسط وی زیر نظر مه آفرید انجام شده و می توان گفت این خانم آن زمان برای خودش آقای " ش " بوده است یعنی چشم چپ مه آفرید.

متهمه گفت: من می دانستم کارها دارد رد و بدل می شود و جای سوال نبود چون زنگ می زدند و می گفتند شمش ها را باید بخریم و… برای همین شک نمی کردم.

نماینده دادستان گفت: در اظهارات وی آمده برخی مصوبات بانکی پیش خود من بود و مصوبات را می دیده است و خودش اعلام کرده که " خودم اینها را چک می کردم " چطور در سال ۸۹ مصوبه ها دست ایشان نیست؟ و خبری از اسناد بارنامه نیست؟ چطور قبلا حرفه ای بودند؟

متهمه گفت: من تجربه نداشتم و رشته ام انگلیسی است. در ضمن بارنامه و.. برای اعتبارات ارزی است و اعتبارات داخلی بارنامه نمی خواهد.

متهمه در پایان در حالی که می گریست گفت: من عفو می خواهم، من اطلاعی از تخلفات نداشتم.

کارپرداز شرکت آریا: فکر نمی کردم کار آفرین ملی مجرم باشد

خانم " م. ز " کارمند و کارپرداز بخش تأمین مالی شرکت امیرمنصور آریا در جایگاه متهمان قرار گرفت و در دفاع از اتهاماتش که پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی و … گفت: اتهامات وارده را قبول ندارم، وکیل من ۴ روز قبل استعفا داد، می خواهم باز هم بتوانم دفاع کنم. من اقرارهای خودم را که نماینده دادستان خواند قبول ندارم. من آقای " س " را که مرا به مجموعه آورد آن زمان قبول داشتم او جبهه رفته بود. حاج حسن صدایش می کردند و من به واسطه ایشان وارد شدم.

متهم با بیان این که به عنوان کارمند دفتری در امور بانکی وارد مجموعه شده است و قرار بوده به داماش برود گفت: من در مدت ۲ سال با ۱۲ ساعت کار در طول روز ۵۰۰ تومان می گرفتم. چه تحصیل مال نامشروعی کردم که پدرم نتوانست برای شب عید سند بیاورد. من نه پول گرفتم نه ماشین و نه … این چه مال نامشروعی است.

وی ادامه داد: من مدارک حقوقی شرکتها را می فرستادم برای بانکها و خودم شخصا تاثیر گذار نبودم. آقای " ش " وقتی آمدند واحد ما مستقر شدند من را به همراه چند کارمند به واحدی متروکه فرستادند. اگر من امین بودم چرا در واحد خودشان نبودم. اگر هم می دانستم اقدامات آنها خلاف است نمی ماندم.

متهم با بیان اینکه من با مدرکم حتی منشی هم می شدم همان ۵۰۰ هزار تومان را می گرفتم گفت: آقای قاضی نمی توانم حقوقی صحبت کنم چون وکیل ندارم. درخواست دارم وکیل بگیرم و با وکیل مشورت کنم. من در حد این نبودم که به شرکتها بگویم پیش فاکتور بفرستید، ولی گفته اند من این کار را کردم.

وی افزود: آقای قاضی من ۶ ماه بیشتر کار نکرده بودم که روزنامه‌ها نوشتند آقای خسروی کارآفرین ملی و قهرمان کشور است. من فکر نمی کردم اینها مجرم باشند.

نماینده دادستان: نیمی از کارمندان خسروی مانند حکومت قذافی خانم بودند

وکیل متهم پرونده خانم ش - م به جای موکلش که در دادگاه حضور نداشت در دفاع از اتهامات موکلش مبنی بر جعل اسناد، اخلال در نظام اقتصادی و پولشویی گفت: موکلم با گواهی پزشکی نتوانست از کیش با هواپیما به تهران بیاید.

وی گفت: در مودر اتهامات موکلم عرض می کنم موکلم از سال ۶۴ با خانواده اش در کیش سکونت داشت و توسط آقای " ب " با آقای " ن " ازدواج می کند و از بهمن ماه ۸۹ وارد شرکت فولاد فام اسپادانا می شود. موکله من تنها مسئول دریافت و تحویل بسته ها از فرودگاه بوده است که به دستور روسای شرکت بوده و حتی موکله من حق باز کردن پلمپ نامه ها را نداشته و ماهانه تنها ۷۰۰ هزار تومان حقوق می گرفته است وبر اساس اظهارات غیرواقعی سایر متهمان برای موکله من هم قرار مجرمیت صادر شد.

وکیل خانم ش - م اظهار داشت: آیا منشی بودن موکلم و انجام امور تایپ و انجام امور محوله مشارکت در اخلال اقتصادی و تحصیل بانک در مال نامشروع است؟

وی گفت: موکله من اصلا علم و اطلاع از جرم نداشته و این در صورت جلسات و اعترافاتش هم ذکر شده است.
وکیل پرونده خانم ش - م اظهار داشت: منشی ساده ای را که تنها حقوق ماهانه اندکی داشته چطور متهم به مشارکت در فساد میلیاردی می کنید؟ لذا از دادگاه درخواست صدور حکم تبرئه موکله ام را دارم.

وی در مورد اتهام جعل مهر شرکت الیت گفت: مدارک ساخت مهر الیت را خانم " ز " ارسال می کند و موکله من تنها مهر را می سازد و استفاده ای نکرده است. موکله من رابط بانک سامان بوده ولی تنها مدارک را جابجا کرده تا برای افراد از طریق پست فرودگاه برساند. شوهر موکله من عضو هیئت مدیره اسپادانا بوده ولی اختیاری نداشته است.

فراهانی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و در پاسخ به اظهارات وکیل متهمه م - ز گفت: این خانم مجری دستورات خسروی بوده و ارتباط خوبی با بانکها داشته است و خیلی سریع برای مدیران گروه حساب باز کرده و دسته چک می گرفت.

وی گفت: خانم م - ز می دانسته چه خبر است.

فراهانی در مورد متهمان خانم پرونده گفت: اتهامات آنها محرز است. البته آقای خسروی کارمندان خانم بسیاری داشتند و ۵۰ درصد کارکنان خانم بودند مانند حکومت قذافی. چون خانمها به مدیران خود خیانت نمی کنند.

وی ادامه داد: در مورد خانم ش - م باید بگویم این خانم به طور اجمالی در جریان معاملات صوری بوده است. وی اعتراف کرده که کارهای شرکت فولاد فام را هم انجام می داده است.

وی گفت: وقتی این خانم مهر الیت را می سازد چطور این مهر به جای بندر انزلی در کیش ساخته می شود در حالی که شرکت در انزلی است. مسلم است که اطاعت بی چون و چرا تبعاتی هم دارد.

وکیل خانم ش - م در جایگاه قرار گرفت و گفت: موکلم هیچگونه اختیاری نداشته و تنها گرفتن پرینت و تایپ را بر عهده داشته و با توجه به وضعیت جسمانی وی تقضای تبرئه اش را دارم.

تشکیل پرونده رشا و ارتشا برای رئیس سابق سازمان خصوصی سازی

قاضی فراهانی در جواب دفاعیات برخی وکلای متهمان درباره مسلوب الارده بودن موکلشان اظهار داشت: ۱۵۰ پرونده برای متهمان پرونده فساد مالی مفتوح است که از آن جمله می توان به تشکیل پرونده برای آقای ک. ز - رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی - به اتهام رشا و ارتشا اشاره کرد.

وی افزود: نمی توان به گفته وکلا فرض کرد که تمام این افراد مسلوب‌الاراده بوده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر جلسه دادگاه ساعت ۱۳:۴۵ دقیقه به اتمام رسید و جلسه بعدی هفته آینده تعیین تشکیل می شود.