به گزارش افکارنیوز،

همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشت اینستاگرامی درباره مدیریت نقدینگی نوشت:مدیریت بازار ارز و پول، ونهایتا کنترل تورم، درشرایط اقتصادی امروز، وظیفه اصلی بانک مرکزی است. کسری بودجه دولت، بخاطرتحریم صادرات نفت، یک واقعیت است و «تامین مالی سالم» این کسری، بدون استقراض از بانک مرکزی، نیز، یک ضرورت. تامین مالی سالم کسری بودجه دولت، چهار راه حل بیشتر ندارد: کاهش هزینه‌ها - افزایش درآمد‌های مالیاتی- فروش سهام واموال دولت-انتشار اوراق بدهی یاپیش فروش کالا‌هایی نظیر نفت، درشرایط تحریمی.

اخبار اقتصادی- ظرفیت افزایش درآمد مالیاتی وکاهش هزینه برای دولت و مجلس درسال جاری، با عنایت به کرونا، مشخص ومحدود است. فروش سهام باهمه موانع درحال انجام است؛ و اوراق بدهی نیز، تاکنون ۵۲ هزارمیلیارد تومان فروش رفته است.

طرح فروش اوراق ریالی سلف نفتی که عملاً فروش قطعی است و تحویل آن دو سال دیگر خواهد بود، دو ویژه گی دارد:

۱- انتظارات تورمی را مدیریت می‌کند.

۲- نسبت به اوراق قرضه کم هزینه‌تر و قابل مدیریت‌تر است، همزمان سودبیشتری نیز برای دارنده این اوراق دارد. البته، واضح است که برای موفقیت این طرح، توافق تمام ارکان نظام و با تکیه بر نظرات دقیق کارشناسان، ضروری است.


بیشتر بخوانید: نرخ ارز بین بانکی در 22 مرداد 99


انتشار هر گونه اوراق، روش تجربه شده درهمه دنیابرای هموار سازی هزینه‌های دولت و کاهش نوسانات اقتصاد کلان است و بحث‌هایی مانند، آینده فروشی یا بدهکاری دولت‌های آینده، چندان با ادبیات اقتصادی همخوانی ندارد. دولت‌ها همواره با سیاست‌های مالی در اقتصاد حضور دارند. در هر صورت، اگر با منابع ۴ گانه بالا، کسری بودجه تامین نشود، استقراض ازبانک مرکزی، حتی اگر غیرمستقیم باشد، رشد بیشتر نقدینگی و تورم درسال‌های آتی و متضررشدن مردم درآینده خواهد بود.

طرح فروش اوراق ریالی سلف نفتی یکی از راه‌های جبران کسری بودجه