به گزارش افکارنیوز به نقل از اعتدال، مسعود پزشکیان عضو فراکسیون خط امام (ره) (اصلاح طلبان) مجلس شورای اسلامی با اشاره به سخنان رییس جمهور در جلسه طرح سوال گفت: دولت اگر پول ندارد چگونه ادعا می کند که ما دلار زیاد داریم ؛ می گویند صندوق ذخیره ارزی خالی است ، اگر خالی است پس درآمدهای نفت که در بودجه ۸۰ دلار آمده و ۱۲۰ دلار فروختیم ، کجا رفته است؟ این سوالها از رییس جمهور در جای خود باقی است که پول ها کجا رفته است.

وزیر بهداشت دولت اصلاحات افزود: قانون تخصیص اعتبارات مترو هنوز اجرا نشده، پول ها هم که می گویند به اتمام رسیده است و باز انحراف از قانون صورت گرفته است و قابل قبول نیست.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پول تامین اجتماعی تازه داده شد و این اجحاف دولت است برای کسانی که پول خود را در تامین اجتماعی گذاشته اند برای آیندشان؛ دولت حق برداشت از پول آنها را نداشته است، حال که برداشته است و همان مقدار را اگر بخواهد به صندوق باز گرداند باز به تامین اجتماعی ضرر زده است، زیرا ۳۰ هزار میلیارد را از جایی برداری و پنج سال بعد بخواهی پول را پس بدهی، با این تورم مانند پس دادن نصف پول برداشته شده است.

وی افزود: نکته جالب اینجاست که این دولت بعد از این همه سال پول تامین اجتماعی را پرداخت کرد تا بگوید دیگران بی عرضه بودند و این مدیر جدید با عرضه است.

پزشکیان گفت: خیلی از تصمیمات مالی دولت مثل مساله اخیر، در بودجه نمی آید و باید از دولت پرسید مگر می شود دولت تصمیمی مالی را بگیرد که در بودجه نیامده است و تعهدی می کند برای پرداخت، در حالیکه مجلس به آن رای نداده است؟

وی افزود: دولت هر جا از کسی خوشش آمده پول و اعتبارش را داده است و از کسی که خوشش نیامده است، پول ارگان در دست او را نداده است؛ نکته اینجاست که مابقی مدیران تامین اجتماعی را مگر همین دولت نصب نکرده است که در زمان آنها پول به سازمان داده نشد و در زمان این مدیر بدهی را تصفیه می کند؟

وی در خاتمه گفت: این کار دولت را بنده غیراسلامی ، غیرقانونی و غیر منصفانه تلقی می کنم ؛ مسلمان باید منصف و عادل باشد.