به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، آمارتیا سن در سخنرانی خود از سلسله درسگفتارهای تئودور هسبرگ در دانشگاه نتردام آمریکا بحث اخلاق و سیاست عمومی را مطرح کرده است.

تأکید آمارتیا سن در این سخنرانی بر لزوم توجه به تغییرات مثبت اجتماعی در سراسر جهان بوده است.

سن در این سخنرانی تصریح کرده که جهان سرشار از سختی و محنت است و در جهان بدی زندگی می کنیم.

بی‌عدالتی زیادی در سطح جهانی وجود دارد که تحقق عدالتی فراگیر را با دشواری مواجه ساخته است.

در حال حاضر فقر، بی عدالتی و خشونت جهان را فرا گرفته است. بشر همچنین فرصت انجام تغییرات مثبت اجتماعی را از دست داده است.

از آنجا که عموم جهانیان نسبت به جهان بی توجه شده‌اند خود این موضوع باعثشده تا بی عدالتی مورد بررسی جدی قرار نگیرد و برای آن درمانی جستجو نشود.

سن معتقد است که مردم نباید بر روی نهادینه کردن عدالت تمرکز کنند بلکه آنها در ابتدا باید ریشه‌ها و آبشخورهای بی عدالتی را از بین ببرند.

در واقع تلاش برای رفع زمینه‌ها و عوامل اصلی و اساسی بی عدالتی باید بر ساختن جهانی کامل و ایده‌آل رجحان و اولویت داشته باشد.

برای اینکه جهانی عادلانه داشته باشیم باید آزادی وجود داشته باشد. بر این اساس " سن " به اهمیت آزادی برای تحقق عدالت اشاره می کند.

او معتقد است بسیاری از مردم ستمگر خود را با شرایط موجود وفق داده و آنرا به لحاظ ذهنی پذیرفته‌اند. از اینرو ظالمان و ستمگران خواهان این هستند که شرایطی به وجود نیاید که ذهنیت مردم تحت ستم دچار خدشه شود.

آن چیزی که باعثخواهد شد آنها نسبت به وضعیت و موقعیتی که در آن قرار دارند آگاه شوند، آزادی است.

او بر این اساس می گوید همه کسانی که از مقوله آزادی ترس و هراس دارند در واقع از آزادی دیگران در هراس هستند.