به گزارش افکارنیوز، محمدحسین برخوردار در گفتگو با مهر گفت: کنترل و نظارت بازار به منظور مقابله با سوءاستفاده فرصتطلبان، موضوعی ضروری و اجتناب ناپذیر است که از آن باید با عنوان مراقبت از آرامش روانی بازار که در حقیقت سرمایه اجتماعی کشور است، نام برد، در این میان اگر در محدودهای جغرافیایی، یک کالا با چند نرخ متفاوت و با نوسانات متعدد به فروش برسد، به تشدید قیمتها میانجامد که از نظر روانی بر جامعه تاثیرگذار است.

رئیس مجمع عالی واردات افزود: گرانفروشی یک تخلف آشکار است و نقش آن در افزایش قیمت، بسیار بیشتر از گرانی و تورم است؛ بر همین اساس باید با آن برخورد جدی کرد.

وی تصریح کرد: دغدغه واردکنندگان شناسنامه‌دار کشور، تامین کالا در سطح عرضه است. در این میان به صورت منطقی بعید به نظر می‌رسد که یک بنگاه اقتصادی که به دنبال استمرار حضور خود در بازار است، به دنبال سودهای مقطعی و موسمی ناشی از گرانی باشد؛ بنابراین، ریشه گرانی را باید در جاهای دیگر جستجو کرد.
رئیس مجمع واردات افزود: در گام نخست باید ضمن تفکیک مفهوم گرانی و گران‌فروشی از یکدیگر، مدل‌های تنظیم و کنترل بازار منطبق بر شرایط فعلی اقتصاد کشور تدوین شود؛ ضمن اینکه نباید آدرس‌های بی‌راهه به عوامل اجرایی بازرسی‌ها داده شود.

به گفته برخوردار، گرانفروشی آن چیزی است که به مردم آسیب رسانده است که ریشه‌های آن را نیز باید از سوی بخش دولتی و خصوصی به صورت یک کار مشترک، ریشه‌یابی کرده و برای آن، راهکارهای منطقی و عملی یافت.

وی اظهار داشت: برخی کالاها یا خدماتی که در زمان نوسانات نرخ ارز، ارز ۱۲۲۶ تومانی دریافت کردند، هم اکنون شاید ۵۰ درصد افزایش قیمت هستند و به نوعی سردمدار گرانی در بازار شده‌اند، بنابراین باید موضوع را به خوبی ریشه‌یابی کرد.

برخوردار با اشاره به ضرورت از بین بردن ریشههای گرانی افزود: این موضوع باید با نگاه واقعبینانه و مبتنی بر کار کارشناسی و دلسوزانه صورت گیرد، اما اگر قرار باشد که آدرس اشتباهی داده و مسئله را کوچک کنیم و با چند گروه کالایی که اتفاقا ارزبری چندانی هم ندارند و یا از ظرفیت ارز صادراتی برای تامین کالا استفاده کردهاند، برخورد کنیم، نه تنها موضوع حل نمیشود، بلکه بازرسیها نیز راه به جایی نخواهد برد.