به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۹۰ بالغ بر ۲۲ هزار میلیارد تومان مالیات مستقیم و ۶ هزار میلیارد تومان مالیات کالا و خدمات ( ارزش افزوده) دریافت کرد.

بر این اساس در مجموع در سال گذشته ۲۸ هزار میلیارد تومان مالیات دریافت شد که با توجه به پیش بینی ۳۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی مالیات در بودجه سال ۹۰ حدود ۹۲ درصد رقم پیش بینی شده محقق شد.

میزان مالیات در نظر گرفته شده در بودجه سال ۹۰ با افزایش ۴۷ درصدی نسبت به سال ۸۹ مواجه بود، بنابراین رشد مالیات های وصولی با افزایش ۳۶ درصدی همراه شده است.

دولت در لایحه بودجه سال ۹۱ حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان مالیات پیش بینی کرده است که نسبت به مالیات در نظر گرفته شده در بودجه سال ۹۰ و همچنین مالیات وصولی پارسال افزایش دارد که البته هنوز به تصویب مجلس نرسیده است.