به گزارش افکارنیوز، گوشيهاي بازار معمولا با ميانگين ۱۰ تا ۲۵ هزار تومان اختلاف قيمت به فروش ميرسد. همچنين ممكن است گوشيهاي بدون گارانتي گاهي اوقات تا ۱۰۰ هزار تومان با گوشيهاي گارانتي دار اختلاف قيمت داشته باشد. علامت - نشانگر کاهش قیمت و علامت + نشانگر افزایش قیمت و بدون علامت نشانگر ثبات قيمت نسبت به هفته گذشته است. علامت ؟ بیانگر آن است که گوشی مورد نظر به دلیل عدم عرضه از سوی نمایندگان قانونی با قیمتهای متفاوت و غیررسمی ارائه میشود.