به گزارش افکارنیوز، علیرضا نیکزاد در گفتوگو با فارس، با بیان اینکه توان نرمافزاری و مهندسی ما برای مقابله با حمله سایبری کافی است گفت: به کمک دیگر دستگاهها نیاز چندانی نداریم.

وی تأکید کرد: این حمله سایبری به مسائل و اطلاعات اساسی وزارت نفت و شرکت ملی نفت صدمه نزده است چرا که سرور‌های عمومی از سرور‌های اصلی جدا است چنانکه حتی کابل‌کشی‌های آنها هم جدا است و به اینترنت هم متصل نمی‌شود.

سخنگوی وزارت نفت اضافه کرد: تنها مسائل و اطلاعات عمومی صدمه دیده چنانکه در بخش اتوماسیون اداری و سیستم EOR نیز تنها اطلاعات عمومی سیستم دچار صدمه شده است.

وی با بیان اینکه این حمله در قالب نفوذ یک ویروس انجام شده است گفت: ویروس مادربرد های کامپیوتر‌ها را سوزانده و برای پاک کردن اطلاعات اقدام کرده است.

وی در پایان تأکید کرد: از همه اطلاعات اصلی و غیر اصلی بکآپ داشتیم و مشکلی از این بابت وجود ندارد.