به گزارش افکارنیوز، عباس معمارنژاد در گفتوگو با فارس، در مورد گزارش سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر متروکه شدن ۳ هزار تن کالا در گمرکات کشور گفت: اول اینکه حجم کالای متروکه نسبت به کل کالاهای وارداتی به گمرکات کشور بسیار اندک است.

وی افزود: براساس آمار سازمان بازرسی کل کشور ۳ هزار تن کالای متروکه نسبت به حجم واردات ۳۸ میلیون تنی کالا در سال ۹۰ حدود ۷ هزارم درصد است.

رئیس کل گمرک ایران تصریح کرد: نکته در این است که کالای متروکه دو طرف دارد که صاحب کالا ظرف مدت قانونی براساس ماده ۲۴ قانون گمرکی باید ظرف سه ماه نسبت به ترخیص کالای خود از گمرک اقدام کند، این زمان تا دو ماه دیگر قابل تمدید است که در مجموع بعد از ۵ ماه اگر ترخیص نشد، به عنوان کالای متروکه شناخته می‌شود.

وی گفت: در بسیاری از موارد صاحب کالا به گمرک مراجعه نکرده و کالا متروکه می‌شود که در این زمان تشریفات گمرکی انجام شده و کالای متروکه اظهارنامه گرفته و به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ابراز می‌شود.

معمارنژاد ادامه داد: طرف دوم در قضیه متروکه شدن سازمان اموال تملیکی است که باید این کالا را منتقل کرده و برای فروش به مزایده بگذارد.

رئیس کل گمرک ایران یادآور شد: دو مشکل در مورد متروکه ماندن کالا در گمرک وجود دارد، یکی اینکه سازمان اموال تملیکی امکانات و انبار و تجهیزات لازم در اختیار ندارد که کالا را از گمرک خارج کند و با خود ببرد، بنابراین این کالاها به عنوان امانت از جانب سازمان اموال در انبار گمرک می‌ماند که در اصل مالکیت این کالا به سازمان اموال تملیکی منتقل شده است.

وی گفت: دلیل دوم این است که برخی از کالاهای متروکه مشتری و خریدار ندارد و با وجود اینکه برخی از کالاها تا ۳ بار مزایده می‌شود، اما خریدار ندارد، بنابراین کالا به صورت طبیعی در انبار گمرک می‌ماند.

معمارنژاد در پاسخ به این پرسش که مگر کسی که کالا وارد کرده این منطق را ندارد کالایی وارد کند که خریدار داشته باشد، گفت: در برخی موارد این کالاها وارد شده اما سازمان استاندارد و یا وزارت بهداشت آن را تایید نمی‌کند و برای صاحب کالا نمی‌صرفد که آن کالا را به مبداش برگرداند، بنابر این در انبار می‌ماند و خریدار هم ندارد.

وی تاکید کرد: در گزارش سازمان بازرسی نیز دلایل متروکه اعلام شده که یکی از آنها کمبود نقدینگی از جانب صاحب کالا برای ترخیص و یا داشتن پرونده توسط صاحب کالا و یا عدم تایید به وسیله استاندارد و بهداشت است.

رئیس کل گمرک ایران یادآور شد: با تفاهمی که با سازمان اموال تملکیی انجام شده گزارش کالاهای متروکه به روز به آنها ارایه می‌شود، آنها هم بشدت فعال شده و برای کالاهای متروکه تعیین تکلیف و به مزایده و فروش اقدام می‌کنند.

معمارنژاد گفت: در سه ماهه آخر سال گذشته حجم زیادی از کالاهای متروکه توسط سازمان اموال تملیکی فروخته شد.

رئیس کل گمرک ایران در مورد اینکه آیا در مزایده اموال متروکه صاحب کالا در اولویت است، گفت: باید از مسئولان سازمان اموال تملیکی سئوال شود، اما در مزایده خود صاحب کالا هم شرکت می‌کند و اگر خود صاحب کالا آن را خریداری کند، بحثدیگری است.

وی تاکید کرد: مهمترین دلایل ماندن کالای متروک در انبار گمرک عدم امکانات و فضای کافی سازمان اموال تملیکی است و اینکه بخشی از کالاها اساسا خریداری ندارد و تا ۳ بار هم مزایده شده اما فروش نرفته است.