به گزارش افکارنیوز، اردشیرمحمدی در گفتگو با مهر در مورد گزارش سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر رسوب کالاهای متروکه در گمرک گفت: در سال گذشته با هماهنگی های صورت گرفته میان سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با گمرک حرکتی در تعیین تکلیف اموال متروکه و قاچاق صورت گرفت.

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی افزود: گزارشات واصله به سازمان حاکی است که تا پایان سال گذشته کالای متروکه ای که گمرک به ما اعلام کرده باشد و سازمان نسبت به جمع آوری و فروش آن اقدام نکرده باشد، وجود ندارد.

وی با اعلام اینکه گزارشی به سازمان ما در این زمینه نرسیده است، تصریح کرد: گزارشات حاکی از این مطلب است که اقدامات مناسب در این مورد توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی انجام شده است.

محمدی خاطرنشان کرد: اگر کالای متروکه ای باشد و گمرک به ما اعلام کند، سازمان نسبت به تعیین تکلیف و فروش آن اقدام خواهد کرد، اگر در این زمینه ادعایی وجود دارد در صورتی که به ما اعلام کنند، اقدام مقتضی را به عمل خواهیم آورد.