به گزارش افکارنیوز،

محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی در خصوص  واگذاری اموال  مازاد بانک‌ها در قالب قانون رفع موانع تولید اظهار کرد: در قالب ماده ١۶  و ۱۷ قانون رفع موانع تولید بیش بینی شده است که اموال مازاد بانک‌ها در یک فرآیند قانونی واگذار شود و مرجع تعیین آن بانک مرکزی است، یعنی سازمان مالیاتی موضوع واگذاری اموال بانک‌ها را استعلام می‌کند و اگر در مهلت قانونی نسبت به واگذاری اموال مازاد اقدام نکرده باشند مطالبه مالیات انجام خواهد شد.

اخبار اقتصادی- وی افزود:در حال حاضر برای برخی بانک‌ها مطالبه مالیات صورت گرفته که بعضا مورد اعتراض بانک‌ها هم بوده که در هیات‌های حل اختلاف مورد رسیدگی قرار گرفته است. ولی ماده ١۶ و ١٧ عملیاتی شده است.‌

معاون درآمدهای مالیاتی درپاسخ به این سوال که تاکنون چه میزان مالیات از بانک های متخلف اخذ شده است، گفت: نمی‌شود آمار دقیقی ارائه کرد اگر بانک‌ها وظایف خود را به درستی انجام دهند باید بگوییم صفر، اما بسته به میزان عدم انجام تکلیف قانونی حتما مطالبه مالیات صورت خواهد گرفت و  هر بانکی آمارمتفاوتی  از تخلفات داشته باشند.

او در خصوص اثرگذاری قانون  مالیات بر عایدی سرمایه در قبال بانک های متخلف گفت: این یک قانون و برای سازمان امور مالیاتی لازم الاجراست. اینکه چقدر این قانون بازدارنده بوده را باید از بانک مرکزی و قانونگذاران پرسید. ما باید به وظیفه خود عمل کرده و در صورت تخلف از سوی بانک‌ها مطالبه مالیات داشته باشیم.

مسیحی در خصوص مالیات نرخ ارز تصریح کرد: تکلیفی که در قانون بودجه برای صادرکنندگان پیش بینی شده و اعمال معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی را متکی و مشروط بر رفع تعهد ارزی قرار داده است و باید ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصاد کشور برگرداندند.

او ادامه داد: متولی این موضوع بانک مرکزی است که باید به سازمان امور مالیاتی اعلام کند، البته مودیان مالیاتی و فعالان اقتصادی باید در موعد‌های مقرر قانونی نسبت به رفع تعهد ارزی و برگشت ارز حاصل از صادرات اقدام کرده باشند. سازمان امور مالیاتی هم بر مبنای اعلام بانک مرکزی معافیت مالیاتی را اختصاص یا لغو می‌کنیم.بانک ها اگر وظایف خود را به درستی انجام داده باشند مشمول معافیت‌های مالیاتی خواهند شد.

معاون درآمد‌های مالیاتی با اشاره به مالیات مقطوع صاحبان مشاغل نیز افزود:براساس تبصره ماده ١٠٠ است آن دسته از مودیانی که حجم فروش کالا و خدمات شان در سال ٩٨، ٩٩٠میلیون تومان است می‌توانند از مزایای این دستورالعمل استفاده کنند و مالیات خود را به شکل مقطوع مطابق مبالغی که اعلام شده، پرداخت کنند. این دسته از مودیان نیازی به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ارائه دفاتر اسناد ومدارک نخواهند داشت و صرفا برای صاحبان مشاغل گروه‌های دوم و سومی است که سقف درآمد و فروش کالای خود در سال ٩٨، ٩٩٠میلیون بوده است.