به گزارش افکار به نقل ازجهان، ضیغمی که از اوایل سال ۱۳۸۹ مهمترین معاونت وزارت بازرگانی را عهدهدار شد، این سمت را در دوران پس از ادغام با وزارت صنایع نیز حفظ کرد. پیش از وی، محمدصادق مفتح معاونت توسعه بازرگانی را بر عهده داشت.

به اعتقاد برخی کارشناسان، ضیغمی در دو سال اخیر در حوزه وظایف اصلی خویش یعنی کنترل بازار و قیمت‌ها عملکرد ضعیفی داشت.

از رادمرد رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان، نکویی مهر رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تقوی معاون نظارت و بازرسی به عنوان مهمترین گزینه‌های جایگزینی ضیغمی نام برده می‌شود.

گفته می شود مدرس خیابانی که هم اکنون قائم مقام ضیغمی است، پیشنهاد جایگزینی وی را نپذیرفته است.