افکار

نخلستانهای شادگان که روزی به ثمرهای مرغوب‌شان معروف بود.

نخلستانهای شادگان که روزی به ثمرهای مرغوب‌شان معروف بود،مدتی است که مجددا به دلیل نرسیدن آب از بالا دست یعنی سد مارون، نفسهای آخر خود را میزنند.بیشتر نخیلات شهرستان ​شادگان در شهر خنافره و روستاهای آن قراردارند. با وجود سیل۹٨ و طرح آبرسانی دو فوریتی از طریق کانال‌ آبیاری درختان برای تثبیت ریزگردهای شرق اهواز اما نخلستان‌های شادگان همچنان تشنه‌اند چرا که نخل‌ها به آبرسانی مداوم نیازند اما آبرسانی‌ها مقطعی بود.

 

کد خبر: 992672