به گزارش افکارنیوز،
تغییرات حقوق بازنشستگان پس از همسان سازی تامین اجتماعی در قالب یک اینفوگرافی اعلام شد.
 

جدول نهایی تغییرات حقوق بازنشستگان پس از همسان سازی تامین اجتماعی