به گزارش افکارنیوز،

امروز  دوشنبه (۳۱ شهریور) شاخص کل بورس در آغاز معاملات با اُفت ۴۲ هزار واحدی وارد کانال یک میلیون و ۶۰۹ هزار واحدی شد.

نماد‌های فارس، فولاد، فملی، کگل و شپنا امروز بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشته اند.

نمادهای تاثیر گذار در بورس:

نماد

قیمت پایانی

تاثیر

فولاد

19,530

(5892.67)

فملی

33,790

(4961.09)

فارس

30,230

(4958.24)

کگل

24,230

(2611.82)

شپنا

30,470

(2199.18)

تاپیکو

18,38

(2162.69)

شتران

27,820

(1726.33)

نمادهای تاثیر گذار در فرابورس:

همچنین شاخص کل فرابورس بااُفت ۱۴۵ واحدی، وارد کانال ۱۷ هزار و  ۶۷۱واحدی شد.

نماد

قیمت پایانی

تاثیر

شگویا

16,029

(29.12)

آریا

170,087

(25.01)

زاگرس

178,462

19.91

بپاس

59,916

15.7

دماوند

59,888

(13.29)

ذوب

6,457

(11.96)