به گزارش افکارنیوز،

مهمترین تیتر‌های  روزنامه‌های اقتصادی  یکشنبه ۶ مهرماه به بیان مسائلی همچون قیمت گذاری نامتعارف یعنی چه؟، جزئیات اعطای تسهیلات نوسازی بافت فرسوده اعلام شد، افزایش صادرات نفت ایران به ۱.۵ میلیون بشکه در روز، بازار به کام جویندگان طلا ، می پردازد.

همچنین در انتظار ابرتورم باشیم؟!، بنزین از سبد سوخت حذف می شود؟، عرضه ۳۰۰ میلیون درهم برای کنترل نرخ ارز ، قاچاق معکوس چالش جدید اقتصاد، خصوصی سازی در نقطه صفر، گرانی تابع سیاست های غلط، از جمله مهمترین تیترهای روزنامه های اقتصادی امروز به شمار می‌رود.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۶ مهرماه به شرح زیر است:

بنزین از سبد سوخت حذف می شود؟/ عرضه ۳۰۰ میلیون درهم برای کنترل نرخ ارز/ قاچاق معکوس، چالش جدید اقتصاد

بنزین از سبد سوخت حذف می شود؟/ عرضه ۳۰۰ میلیون درهم برای کنترل نرخ ارز/ قاچاق معکوس، چالش جدید اقتصاد

بنزین از سبد سوخت حذف می شود؟/ عرضه ۳۰۰ میلیون درهم برای کنترل نرخ ارز/ قاچاق معکوس، چالش جدید اقتصاد

بنزین از سبد سوخت حذف می شود؟/ عرضه ۳۰۰ میلیون درهم برای کنترل نرخ ارز/ قاچاق معکوس، چالش جدید اقتصاد

بنزین از سبد سوخت حذف می شود؟/ عرضه ۳۰۰ میلیون درهم برای کنترل نرخ ارز/ قاچاق معکوس، چالش جدید اقتصاد

بنزین از سبد سوخت حذف می شود؟/ عرضه ۳۰۰ میلیون درهم برای کنترل نرخ ارز/ قاچاق معکوس، چالش جدید اقتصاد

بنزین از سبد سوخت حذف می شود؟/ عرضه ۳۰۰ میلیون درهم برای کنترل نرخ ارز/ قاچاق معکوس، چالش جدید اقتصاد

بنزین از سبد سوخت حذف می شود؟/ عرضه ۳۰۰ میلیون درهم برای کنترل نرخ ارز/ قاچاق معکوس، چالش جدید اقتصاد

بنزین از سبد سوخت حذف می شود؟/ عرضه ۳۰۰ میلیون درهم برای کنترل نرخ ارز/ قاچاق معکوس، چالش جدید اقتصاد

بنزین از سبد سوخت حذف می شود؟/ عرضه ۳۰۰ میلیون درهم برای کنترل نرخ ارز/ قاچاق معکوس، چالش جدید اقتصاد

بنزین از سبد سوخت حذف می شود؟/ عرضه ۳۰۰ میلیون درهم برای کنترل نرخ ارز/ قاچاق معکوس، چالش جدید اقتصاد

بنزین از سبد سوخت حذف می شود؟/ عرضه ۳۰۰ میلیون درهم برای کنترل نرخ ارز/ قاچاق معکوس، چالش جدید اقتصاد

بنزین از سبد سوخت حذف می شود؟/ عرضه ۳۰۰ میلیون درهم برای کنترل نرخ ارز/ قاچاق معکوس، چالش جدید اقتصاد

بنزین از سبد سوخت حذف می شود؟/ عرضه ۳۰۰ میلیون درهم برای کنترل نرخ ارز/ قاچاق معکوس، چالش جدید اقتصاد

بنزین از سبد سوخت حذف می شود؟/ عرضه ۳۰۰ میلیون درهم برای کنترل نرخ ارز/ قاچاق معکوس، چالش جدید اقتصاد

بنزین از سبد سوخت حذف می شود؟/ عرضه ۳۰۰ میلیون درهم برای کنترل نرخ ارز/ قاچاق معکوس، چالش جدید اقتصاد