به گزارش افکارنیوز،

 مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی پنجشنبه ۱۰ مهرماه به بیان مسائلی همچون نقشه بازگشت آرامش به بازار ارز ، خرید تضمینی گندم اشتباه تکراری تاریخی، توقف خرید و فروش خودرو در بازار، می پردازد.

همچنین اسرار مالی خوراک دام و طیور، کوچ نقدینگی سرگردان به بازار طلا ، موج مکزیکی رونق سفر، در جنگ اقتصادی هستیم، از جمله مهمترین تیترهای روزنامه های اقتصادی امروز به شمار می رود.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۱۰ مهرماه به شرح زیر است:

نقشه بازگشت آرامش به بازار ارز/ خرید تضمینی گندم اشتباه تکراری تاریخی/ توقف خرید و فروش خودرو در بازار

نقشه بازگشت آرامش به بازار ارز/ خرید تضمینی گندم اشتباه تکراری تاریخی/ توقف خرید و فروش خودرو در بازار

نقشه بازگشت آرامش به بازار ارز/ خرید تضمینی گندم اشتباه تکراری تاریخی/ توقف خرید و فروش خودرو در بازار

نقشه بازگشت آرامش به بازار ارز/ خرید تضمینی گندم اشتباه تکراری تاریخی/ توقف خرید و فروش خودرو در بازار

نقشه بازگشت آرامش به بازار ارز/ خرید تضمینی گندم اشتباه تکراری تاریخی/ توقف خرید و فروش خودرو در بازار

نقشه بازگشت آرامش به بازار ارز/ خرید تضمینی گندم اشتباه تکراری تاریخی/ توقف خرید و فروش خودرو در بازار

نقشه بازگشت آرامش به بازار ارز/ خرید تضمینی گندم اشتباه تکراری تاریخی/ توقف خرید و فروش خودرو در بازار

 

نقشه بازگشت آرامش به بازار ارز/ خرید تضمینی گندم اشتباه تکراری تاریخی/ توقف خرید و فروش خودرو در بازار