به گزارش افکارنیوز،

کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی در نشست با مدیران اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها و تشکل‌های کشاورزی و روستایی و عشایری، تحقق کشاورزی قراردادی را راهکار رفع مشکلات تولید و بازار محصولات کشاورزی عنوان کرد.

او افزود: مشارکت اتحادیه‌ها و تعاونی‌های کشاورزی، روستایی و عشایری در توسعه کشاورزی قراردادی در کشور ضروری است.

 

خاوازی بیان‌ کرد: وزارت جهاد کشاورزی از همکاری اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها و تشکل‌های بخش کشاورزی در موضوعات رفع موانع تولید و تامین و توزیع نهاده‌های مورد نیاز بخش کشاورزی استقبال می‌کند.

او با اشاره به تاکید رئیس‌جمهوری بر آماده سازی بسته سیاست‌گذاری صادرات بخش کشاورزی، خواستار مشارکت اتحادیه‌ها و تشکل‌های بخش کشاورزی برای تحقق این امر شد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ضرورت ارائه راهکار برای حذف واسطه‌های غیرضروری در بازاررسانی محصولات کشاورزی، گفت: طرح روستا بازار به منظور عرضه عمده محصولات کشاورزی با همکاری استارت‌آپ‌های بخش کشاورزی به صورت آزمایشی به زودی در استان تهران آغاز می‌شود و در صورت مشارکت فعال اتحادیه‌ها و تعاونی‌های تولیدی، این طرح در سایر استان‌ها نیز اجرا خواهد شد.

او، یکی از مشکلات موجود را نبود اطلاعات و آمار دقیق برشمرد و گفت: باید بین تشکل‌ها و وزارت جهاد کشاورزی اعتماد دو طرفه باشد.

خاوازی همچنین تاکید کرد: باید یک بسته سیاست‌گذاری صادرات بخش کشاورزی توسط اتحادیه‌های این بخش تهیه شود.