در مطلب می خواهیم چند فرمول مهم برای محاسبه جهت بررسی سلامت بدن را به شما معرفی کنیم. پس با ما همراه باشید.

محاسبه شاخص توده بدن (BMI)

محاسبه BMI یا همان شاخص توده بدن در همه افراد با یک فرمول ساده می‌شود. فرمول به شرح زیر است.

[قد (متر)]۲  / وزن (کیلوگرم) شاخص توده بدنی

 BMI = Weight (kg) / [Height (m)]2

در این فرمول کافیست ابتدا وزن خود را به کیلوگرم محاسبه و سپس به مجذور قد خود برحسب متر تقسیم کنید.

در صورتی که شاخص توده بدن شما کمتر از 18.5 باشد، شما دچار کمبود وزن شده اید. اگر مابین 18.5 تا 24.9 باشد، شما دارای وزن طبیعی یا سالم بوده و اگر مابین 25 الی 29.9 باشید، شما اضافه وزن دارید. اگر این عدد بیش از 30 باشد، شما دچار چاقی شده اید.

ابزارهای مربوط به محاسبه سلامت بسیاری در این باره طراحی شده و در سطح اینترنت موجود می باشند که شما می توانید با یک جستجوی ساده به آنها دسترسی داشته باشید.

محاسبه وزن ایده آل

محاسبه وزن ایده آل بدن به منظور تسهیل محاسبه میزان مصرف دارو ها به وجود آمد.

تمام این فرمول ها دارای یک غالب یکسان هستند، بدین صورت که در ابتدا یک وزن پایه با قد ۱۵۲ سانتی متر در نظر گرفته شده و سپس، به ازای افزایش وزن، ۲٫۵ سانتی متر به قد ۱۵۲ سانتی متر اضافه می گردد.

به عنوان مثال، اگر مردی با قد ۱۷۷ سانتی متر، تمایل به محاسبه وزن ایده آل خود، از طریق فرمول Devine داشته باشد، می تواند مقدار (۱۰ * ۲٫۳) کیلوگرم را به وزن پایه ۵۰ کیلوگرم افزوده و عدد ۷۳ کیلوگرم، مقدار وزن ایده آل او باشد.

مقادیر مورد استفاده در فرمول ها بر اساس تحقیقات دانشمندان و یافته های آن ها متفاوت بوده و فرمول Devine فراگیرترین فرمول اندازه گیری IBW می باشد.

فرمول  G. J. Hamwi (1964)

  • مردان: ۴۸ کیلوگرم+ ۲٫۷ کیلوگرم به ازای اضافه شدن هر ۲٫۵ سانتی متر به قد ۱۵۲ سانتی متر
  • زنان: ۴۵٫۵ کیلوگرم+ ۲٫۲ کیلوگرم به ازای اضافه شدن هر ۲٫۵ سانتی متر به قد ۱۵۲ سانتی متر

این فرمول برای تعیین مقادیر داروها اختراع شد.

فرمول B. J. Devine (1974)

  • مردان: ۵۰ کیلوگرم+ ۲٫۳ کیلوگرم به ازای اضافه شدن هر ۲٫۵ سانتی متر به قد ۱۵۲ سانتی متر
  • زنان: ۴۵٫۵ کیلوگرم+ ۲٫۳ کیلوگرم به ازای اضافه شدن هر ۲٫۵ سانتی متر به قد ۱۵۲ سانتی متر

مشابه فرمول Hamwi، این فرمول نیز در ابتدا به عنوان دستوری برای محاسبه مقدار مصرف داروها بر اساس وزن و قد در نظر گرفته شده بود.

با گذشت زمان، این فرمول به یک دستور جهانی برای محاسبه وزن ایده آل تبدیل گشت.