خبرهای در زمینه های مختلف در مورده شهر و کشوری که در آن سکونت داریم البته که برایمان مهم و گاهی حیاتی بشمار می آید ولی دریافت اطلاعات ما از رسانه ها و سایت های خبری و فضای مجازی به اینجا ختم نمی شود زیرا در عصر مدرن همه کشور ها با یکدیگر در ارتباط هستند و گاهی برخی رویداد ها در کشور های دیگر بر کشور ما نیز بی تاثیر نخواهد بود و بار ها و بارها خودمان به شخصه شاهده این تاثیرات بودیم و هستیم . این مسئله یکطرفه نیست و برای کشور های دیگر هم نسبت به ما همینطور خواهد بود .

اخبار بین الملل

اخبار بین الملل یا اخبار جهان شامل خبرهای مربوط به تمام کشور های پیرامون ماست . که مخاطبان بسیاری را به ویزه در عصر حاضر به خود اختصاص داده است . مسئله واردات و صادرات و بسیاری از مبادلات و معاملات اقتصادی افراد را بر آن میدارد که اطلاعات و خبر های خود را نسبت به کشور های پیرامونشان به روز کنند علاوه بر آن مهاجرت ها و اطلاعیه از تغییر نرخ ارزی هر کشوری برای به انجام رساندن فعالیت و هدف های برخی افراد جزء اولویت اطلاعاتی آن ها بشمار میرود ک ان را از طریق رسانه ها و سایت های خبر ساز دریافت می کنند ؛ و بسیاری از موارده جزئی و اصلی دیگر که ما فقط به چند مورده آشکار تره آن اشاره داشتیم .

روابط بین الملل

علاوه بر روابطی که بین افراد با کشورهای دیگر به طرق مختلف وجود دارد ؛ دولت نیز دارای روابط دوستانه ، تجاری و گاهی حمایتی با کشورهای دیگر است که نتیجه این روابط و تاثیر گذاری اقتصادی ، شغلی ، درمانی اش و ..... در کشور به چشم میخورد . مخاطبان زیادی مایل به پیگیری این اخبار در این روابط و مطلع شدن از نتایج آن هستند ؛ زیرا گاهی فعالیت شخصی و شغلی آن ها را نیز تحت تاثیر قرار می دهد و این به دور از انتظار نیست زیرا گاهی همین مراودات بین دولت هاست که موجب آسان یا سخت شدن شرایط در موارد مختلف کشور ها  می شود .

چند مورد از اخبار بین الملل

آمریکا چگونه مایع احیا برجام خواهد شد ؟

شرایط اقتصادی در آمریکا با شیوع کرونا

مشکلات جدید رقم خورده در حال حاضر سیاه پوستان

انتخابات ریاست جمهوری شوروی

سقوط افغانستان

تحریم های اعمال شده از سمت کشور آمریکا علیه ایران

حمایت ایران از مرزهای سوریه

و هر خبره دیگری که مسائل ، بحران ها ، و روابط . ..... هر کشور دیگری علاوه بر کشور خودمان را شامل می شود .

چه زمانی اخبار بین الملل میتواند دچار کذب شود

در طول تاریخ و در تمام دوران در بین کشور های مختلف رقابت و نیز اختلاف های بسیاری وجود داشته است . در این میان برخی کشور ها برای تبدیل شدن به ابر قدرت شدن از هر اقدامی کوتاهی نکرده اند و گاهی با جنگ ، حمله ، چپاول منابع و تحمیل دستورات خود نسبت به برخی کشور ها ؛ آن ها را مورده ظلم خود قرار داده اند . گاهی نیز از راه های غیر مستقیم دست به این اقدامات زده اند مانند : نشان دادن یک کشور به عنوان کشور تروریست در رسانه ها ، زیره سوال بردن سیاست و تصمیمات دولت مردان آن کشور برای ایجاد تنش در آن کشور و ......

این اقدامات غیر مستقیم از طریق از طریق رسانه های خبری ماهوره ای ساده ترین و اولین روشی است که گاه بسیار تاثیر پذیر بوده و به گوش مردم آن کشور میرسد . اینجاست که نباید اخبار های کذبی را که از طریق این رسانه با هدف تاثیر گذاری و دشمنی با کشوره هدف طراحی شده است را مورد قبول دانست و پذیرفت چرا که ما از طریق رسانه های داخلی می توانیم خبرها را به صورت کاملا واقعی و بدور از هیچ قرض شخصی دریافت کنیم .

جمع بندی

در این متن سعی داشتیم روابط بین الملل را به طور شفاف توضیح دهیم و اخباری که این روابط و مسائل مربوط به خوده کشوره ها را گزارش می دهد . علاوه بر اینکه چند نوع از اخبار بین الملل را مثال زدیم به کذب بودن بعضی از آن ها نیز اشاره داشتیم که نباید مخاطب را تحت تاثیر قرار دهد .