به گزارش افکارنیوز ، در روزهای پایانی سال همراه شدیم با رزمنده و جانباز سال های دفاع مقدس دکتر علی ثابت که بیش از چند ماه است در بیمارستان های تهران بستری است و این روزها شاید در کنار درمان فرصت بیشتری برای بیان خاطراتش داشته باشد.

اگر هر روز را روز شهید بنامند باز هم کوتاهی کرده اند

علی ثابت درباره نامگذاری یک روز به نام شهید در کشور می گوید: شهید و شهدا یک کلمه یا یک کلام نیست بلکه یک فرهنگ و یک راهى ست غنى و مُبرا از هر بدى و زشتى  و این ارج و منقبت را خداوند به بَهائى خریدارى نموده و معامله اى معنوى شکل گرفته و تضمین آن را حضرت بارى تعالى در کتاب آسمانیش قرآن کریم صراحتاً بدان پرداخته که «مپندارید اینان مُرده اند بلکه شهدا زنده اند و عِندربهم یرزقونند .» در بخش دیگرى فرمودید،نظر خود را از دیدگاه یک رزمنده و جانباز در مورد انتخاب چنین روزى بعنوان {روز شهید} چیست ؟در اینجا باید عرض کنم؛ اولاً من کجا و  آن والامقامان الهى کجا؟! حَد و اندازه ما کجا 'جایگاه بایسته شهدا کجا؟ نه تنها بنده بلکه سطح و سقف شهدا داراى  ارج و منقبتى است  که خارج از مخیله انسان هاى زمینى است.

اگر هر روز و هر ساعت و هر لحظه و هر صدم ثانیه نام شهید و شهدا را برآن بگذارند بازهم در حق شهدا جفا نموده ایم و نمیتوانیم ذره اى از رشادت ها و ازخود گذشتگى هاى آنان را جبران کنیم.

این رزمنده دفاع مقدس درباره حال و هوای جوانان در جبهه می گوید: علاقمندى نوجوانان و جوانان براى حضور در جبهه صرفاً شهادت نبود، بدواً دفاع از کیان و ناموس و در راس آن انقلاب و مذهب نابى بود که خون هاى پاکى که آبیارى نهال نوپائی که  درسال ١٣٤٢ توسط امام راحلمان کاشته شده بود و آن نهال در سال ٥٧ موجى را ایجاد نمود و آن موج ثمره اش جوانان انقلابیمان بودند که با زعامت معمار کبیر انقلاب حضرت امام خمینى ( ره ) هدایت و راهبرى شد، هنگامیکه از حضرت امام (ره )در هنگام دستگیرى و تبعید پرسیدند:  پس سربازان و یارانت کجا هستند ایشان فرمودند در گهواره هایشان هستند و همان جوانان که در سال ٤٢ در گهواره بودند، درسال ٥٧ به نیروهاى انقلاب مبدل شدند و پیروزى انقلاب اسلامى ره آوردشان گردید و در 8 سال دفاع مقدس جان دادند و خاک ندادند. خون دادند اما عقب ننشستند. و با همین تفکر  است که امروزه به قدرتهاى شرق و غرب باج نداده و درنتیجه درحال حاضر  کشورى داریم مستقل و ملتى شریف که  قریب به ٢٤٠ هزار شهید تقدیم  اسلام کردند فلذا شور و شوق جوانان ما توام با شعور بود و شهادت آرزوى دیرینه اى بود که نه تنها با شعور تلفیق شده و این آرزوى هر رزمنده اى بود.

فضای امروز جامعه با غرور و حب میز مسموم شده است

علی ثابت می گوید: آنچه میتوان از حال و هواى آنروزها در مورد شهادت طلبى و مسئولیت پذیرى در سالهاى حماسه و ایثار عنوان نمود و مسئله اى بسیار قابل تامل است ، عاملى بنام مسئولیت و منصب و میزگریزى بود، دقیقاً بالعکس امروز ، آنروزها وقتى پیشنهاد مسئولیت ، لشگر ، تیپ ، گردان به شخصى میدادند از روى تواضع و فروتنى قبول نمیکردند و به همکارشون حواله میدادند و خود را بعنوان کمکى یا در کنار آن شخص اعلام آمادگى میکرد ، چون آنزمان فقط خدا و خدمت مَد نظر بود، بحث و جدل برسر عدم پذیرش مسئولیت بود، امروز نزاع و زیر پا خالى کردن در رابطه با تسخیر اتاق و تصاحب مسئولیت فراوان دیده میشود، که هواى مسموم این ناهنجاری کشورى یا لشگرى باید از سیستم مدیریتى کشور خارج گردد، جوانان کار آمد و رزمنده آنروزها که در عنفوان جوانى یک لشگر یا قرارگاه را فرماندهى میکردند بحدى متواضع بودند که الحق حیا و افتادگى را شرمنده خود کرده بودند نقطه عطف دیدگاهشان برادرى و مودت بود و خدمت در راه خدا و حفظ حرمت و براى حراست از خون شهدا همواره در تلاش بودند متاسفانه در حال حاضر رنگ و بوى اخوت رو به افول میباشد بقاء و ماندگارى مسائل ارزشى در عودت به فضاى ارزشها و انس با آن دوران بستگى دارد ولاغیر اهالى دفاع مقدس باید فضاى آن روزها و شهداى گرانمایه مان  را درجامعه برجسته نمایند تا بتوانیم از سقوط اخلاقى جامعه مان جلوگیرى نمائیم .

عربستانی ها دستمال کاغذی بسازند هسته ای پیکششان

دکتر علی ثابت در خصوص ادعای عربستانی ها برای ساخت فناوری هسته ای با پوزخندی گفت: فناورى عربستان اول یک کارگاه ساخت دستمال کاغذى را طراحى و تولید کند نیروگاه هسته اى پیشکششان...

امروز هم در جنگ فرهنگی هستیم

وی ادامه داد :  8سال دفاع مقدس به ما آموخت که باید قدرتى داشته باشیم تا هیچ کشورى به خود اجازه ندهد به کشور ما تعدى کند.

مدعیان حقوق بشر به رژیم بعث عراق سلاح شیمیایی دادند و  مردم  مظلوم و رزمندگان ما را به خاک و خون کشیدند و به شهادت رساندند. و امروز هم می بینیم تحت عناوینی چون منافق، روشنفکر، حامی حقوق بشر و غیره فعالیت می کنند و هیچ هدفی جز ضربه به کشور ما ندارند.

این رزمنده دفاع مقدس اظهار داشت: امروز هم ما در جنگ هستیم اما نبرد ما فرهنگی است و امثال سعید کریمیان که با شبکه های ضد انقلاب و ضد اخلاقی تلاش می کنند فیلم های مستهجن تولید کنند و به جوانان ما تزریق کنند باید بدانند که این ملت در همه برهه ها خود را اثبات کرده است و همانطور که در جنگ نظامی راهی به پیش نبردند در جنگ فرهنگی هم مغلوب خواهند شد.