با روی کارآمدن سیدابراهیم رئیسی، قوه قضائیه جان تازه ای گرفته به طوری که شاهد برخورد قضائی با افراد در بخش های مختلف از جمله صنعت خودرو هستیم.

اخبار اجتماعی-  در این راستا در تازه ترین اقدامات، خبرها حاکی از آن است که معاون تامین یکی از شرکت های خودروسازی توسط دستگاه های نظارتی فراخوانده شده است. وی به تازگی در این سمت مشغول به کار شده بود. طبق اعلام منبع مطلع این احضار در راستای بررسی نحوه فروش قراضه به شرکت"ف" که از قطعه سازان مطرح است و مالک آن از بستگان نزدیک یکی از مقامات ارشد کشور می باشد.