چند نکته درباره زمان و مدیریت آن در برنامه تحصیلی در اوج یادگیری

زمان را در نظر بگیرید.

به تایم و زمان باید اهمیت زیادی داده شود.

باید همیشه برای کارهای خود یک قسمت و برنامه زمانی خوب تعریف کنید.

این باعث می شود سعی کنید در این برنامه زمانی تمام کار های خود را انجام دهید و کارها عقب انداخته نشود.

چون این عقب انداختن کارها باعث حجیم شدن برنامه عقب افتاده شده خواهد شد و با حجیم شدن برنامه های عقب افتاده شما دیگر قادر به انجام با کیفیت برنامه درسی خود نخواهید بود و شما شکست خواهید خورد.

 

کارها را نیمه تمام نگذارید.

در مقابل بلندی و پستی ها و سختی و دشواری ها باید طاقت بیاورید.

 شک نکنید که هر لحظه که کم بیاورید شکست خورده‌اید.

اگر میخواهید موفق شوید باید در مقابل سختی ها طاقت بیاورید.

 و سد‌ها را از مقابل راهتان بردارید.

 باید مسیر را طی کنید و باید موفق شوید تکرار میکنیم باید شما موفق شوید.

کم آوردن شما در مقابل سختی مساوی است با شکست خوردن شما.

توانایی شما برای مدیریت زمان در نقش مدیر به اندازه هر کار دیگری  تعیین کننده موفقیت و شکست تان است.

زمان یکی از ارکان مهم یک موفقیت تحصیلی است.

 این ارزشمندترین دارایی شماست نمی توان آن را پس انداز کرد یا زمان از دست رفته را بازیافت کرد.

با از دست دادن زمان خود روز به روز از موفقیت دور تر و دورتر خواهید شد.

هر برنامه درسی که بخواهید انجام دهید  نیازمند زمان است.

 و هرچه با کیفیت تر از این تایم خود استفاده کنید در نهایت موفق تر خواهید بود  و رتبه بهتری در مدرسه و کنکور کسب خواهید کرد.

باید برنامه درسی که شروع کرده‌اید در زمان مشخصی آن را تمام کنید.

نسبت به دانش آموزان دیگر برنامه درسی خود را در زمان زودتری شروع کنید تا نسبت به بقیه جلوتر باشید.