به گزارش افکارنیوز،

پژوهشگر مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی خلیج فارس گفت : این طرح تحقیقاتی در مدت یک سال و با همکاری دانشگاه شیراز انجام شده است.

صفیه مومنی افزود : از ترکیبات دریایی مانند جلبک ها و اسفنج ها می توان برای ساخت نانو ذرات استفاده کرد.

وی گفت: نانو صفحات طلا در طراحی پیل های سوختی استفاده می شود مانند دستگاه هایی مثل باطری لب تاپ که می توانند انرژی شیمیایی را به الکتریکی تبدیل کنند .

مومنی جلبک قرمز را مورد مناسبی برای این کار دانست و افزود: در جلبک ترکیباتی وجود دارد که یون های طلا را کاهش می دهد و مشکل نانو ذرات را هم کنترل می کند.

 این نانو صفحات طلا با ابعاد یک تا دو میکرومتر و تا ضخامت 15 نانو متر تهیه شده است .