افکار نیوز:ایهود باراک در سخنانی گفت: اطمینان کمتری نسبت به گفتگوهای آتی در بغداد برای متقاعد کردن ایران به منظور دست کشیدن از برنامه هسته ایش وجود دارد.

به گزارش مهر به نقل از روزنامه جروزالم پست، باراک که در جمع روزنامه نگاران صحبت می کرد، افزود: امروز تحریم‌ها، قوی تر از همیشه هستند و ایرانیان را تحت فشار قرار داده تا وارد مذاکره شوند.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در ادامه ضمن مخالفت با اظهارات یووال دیسکین رئیس سابق شینبت، که گفته بود دولت درباره تهدید هسته ای ایران اغراق می کند، مدعی شد: من اطمینانی به گفتگوها ندارم و ممکن است که این ابراز بدبینی باشد، اما اسرائیل نمی تواند ساده لوح باشد.