به گزارش افکارنیوز،

قدوره فارس، رئیس باشگاه اسیران فلسطینی در مصاحبه با شبکه المیادین عنوان کرد:

 حال ماهر الاخرس، اسیر فلسطینی که ۷۷ روز است در اعتراض به بازداشت غیرقانونی خود اعتصاب غذا کرده است، وخیم است و او با خطر واقعی روبروست. این خطر هر لحظه، جان او را تهدید می‌کند.

ماهر الاخرس پیشنهاد اشغالگران را برای آزادی او در پایان ماه آینده میلادی رد کرد و بر آزادی فوری خود تاکید دارد.