افکار نیوز:آنها تهدید کردند که اگر به خواسته هایشان توجه نشود خود را از روی پشت بام ساختمان محل کارشان به پایین پرت می کنند.

به گزارش فارس به نقل از رویترز، در حالی که دو ماه قبل قراردادی میان این کارخانه و کارگران برای بهبود شرایط کاری و دستمزد منعقد شد، فاکس کان به تعهداتش عمل نکرد و همین مساله خشم کارگران چینی را برانگیخته است. اعتراضات جدید در شهر ووهان انجام شده است.

بیش از ۱.۲ میلیون نفر چینی در کارخانه های مختلف فاکس کان که وظیفه مونتاژ آیفون و آی پد را بر عهده دارد، کار می کنند. در همین حال سازمان های مدافع حقوق کارگران هم از بی توجهی اپل نسبت به شرایط کاری این کارگران انتقاد کرده و می گویند این شرکت آمریکایی تنها به دنبال به حداکثر رساندن سود خود است.

در عین حال برخی کارگران فاکس کان در دیگر شهرهای چین هم از احتمال اعتصاب خود برای رساندن صدایشان به مسئولان عالی رتبه فاکس کان خبر داده اند.