به گزارش افکارنیوز،

 مقتدا صدر، رهبر جریان صدر عراق ، در حساب کاربری خود در توئیتر اعلام کرد که در حال نگارش منشور صلح برای این کشور است.

او این خبر را به صورت مفصل اینچنین توضیح داد:

به نام خدا

من امروز در صدد نوشتن منشور‌های صلح هستم که امنیت را به مردم بازگرداند و آن‌ها را از دخالت‌های خارجی دور و هیبت و شکوه وطن و کشور را حفظ کند.

منشور نخست: منشور تظاهرات مسالمت‌آمیز که با کمک شیوخ عشایر اصیل خواهد بود.

منشور دوم: منشور جهاد ملی که با کمک علما و فضلای حوزه علمیه اهل تسنن و تشیع خواهد بود.

منشور سوم: منشور اصلاحات سیاسی که با کمک مردم خواهد بود.

برای منشور نخست شروط قانونی و اجتماعی و حقوقی برای تظاهرات وضع خواهیم کرد که مورد رضایت همگان باشد.

برای منشور دوم قوانینی خواهیم نوشت که مجاهدان قهرمان در بسیج مردمی و گروه‌های مقاومت طبق آن عمل کنند و مهمترین آن‌ها دور کردن مقاومت ملی از شهرت و مال و سیاست است تا استقلال و حاکمیت را برای عراق و دولتش حفظ کند.

منشور سوم نیز شروطی دارد که باید برای اصلاح اوضاع سیاسی پیروی شود تا انتخابات شفاف و ملی و تخصصی صرف نظر از وابستگی تفکر اسلامی یا مدنی برگزار شود و همه عناصر فاسدی که با معیشت مردم و سرنوشت آن‌ها بازی می‌کنند کنار گذاشته شوند و در جهت محاکمه آن‌ها تلاش شود حتی اگر از ما باشند.

در همه این موارد خودم پیشقدم امضا خواهم شد تا زمانی که به نفع کشور باشد.

پس عزیزانی که در تظاهرات مسالمت‌آمیز شرکت می‌کنند و مجاهدان ملی و سیاستمداران صالح که خواستار نجات عراق هستند باید به این اتفاق نظر برسیم که از پشت مرز‌ها مدیریت نشویم و به ناحق دست به سوی معیشت مردم دراز نکنیم و منافع حزبی و فرقه‌ای را بر مردم و منافعشان ترجیح ندهیم و خودمان را قبل از دیگران اصلاح کنیم، به شهروندان تعرض نکنیم و مهمان‌های خارجی را در مراکز دیپلماتیک به هراس نیندازیم و سلاح را جز با نظر موافق عقلا و علما به کار نبریم و راهی را نبندیم و باعث تعطیلی نشویم و پایگاهی را آتش نزنیم و کسی را به دار نیاویزیم.

عراق در خطر است و اشغالگران همچنان بر سینه ما چنبره زده‌اند و هنوز دست‌های خارجی ما را تحت کنترل دارند و هنوز ملت ما از ترس و گرسنگی و بیماری و نبود خدمات رنج می‌برند.

تکرار می‌کنم از همه این موارد هدفی جز رضایت خدا و رفاه مردم ندارم و در هیچ یک از این موارد رهبر نیستم بلکه یکی از شما هستم.

غصه سرنوشت عراق و ملت آن جانم را می‌فشرد

عاشق صلح

در پی این توئیت صدر، محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق، در حساب کاربری خود در توئیتر از طرح صلح او حمایت کرد و نوشت: از آنچه مقتدا صدر اعلام کرد حمایت می‌کنیم. این منشور‌ها امنیت کشور و سلامت مردمش را تقویت می‌کند به ویژه آن که در زمانی مطرح می‌شود که می‌تواند برون رفتی برای شرایط موجود باشد. عراق ما بیش از هر زمان دیگر به چنین اقداماتی نیاز دارد و به اعتقاد ما این طرح‌ها باید در همه سطوح تایید و فعالسازی شود.