به گزارش افکارنیوز، "علي بطيخ" روز سه شنبه در گفت وگو با العالم، اظهار داشت: گروه اخوان المسلمين يك نامزد درانتخابات رياست جمهوري دارد و نامزدهاي اسلامگرا و ليبرال نيز هستند و هيچ گونه درگيري لفظي بين آنها بروز نكرده است.

وی افزود: گروه اخوان المسلمین مصر از شورای نظامی و دولت می خواهند که اجرای انتخاباتی شفاف و سالم و آزاد را تضمین کنند.

بطیخ گفت: نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری حق گروه اخوان المسلمین است و وقتی نامزد این گروه در انتخابات پیروز شود، آنگاه هماهنگی بین قوه قانونگذاری که اکثریت را اخوان المسلمین در آن اختیار دارد - و قوه مجریه وجود خواهد داشت که این وضعیت به شکوفایی مصر و رشد آن در همه بخش ها و زمینه ها کمک خواهد کرد.

عضو مجلس شورای گروه اخوان المسلمین مصر، به تنوع موجود در پارلمان اشاره کرد و گفت که ۱۶ حزب در پارلمان نماینده دارند و اگر نامزد اخوان المسلمین در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شود، وزارتی ائتلافی متشکل از اکثر احزاب موجود در پارلمان را تشکیل خواهد داد.

بطیخ گفت: رمز قدرت گروه اخوان المسلمین و مقبولیت آن در مصر به این امر بازمی گردد که نهادی بزرگ با تاریخی ۸۳ ساله است به گونه ای که اعضای آن در بین مردم مصر در همه شهرها و روستاها زندگی می کنند و هریک از افراد اخوان المسلمین به منزله نمادی کوچک از این گروه است که با همه توان خود به مردم خدمت می کند.

عضو مجلس شورای گروه اخوان المسلمین مصر، تصریح کرد: اعضای گروه اخوان المسلمین در سطح میلیونها نفر در همه مناطق مصر حضور دارند و این گروه کمترین میزان هزینه را برای نامزد خود محمد مرسی در انتخابات ریاتس جمهوری می کند، زیرا نه تنها هزاران نفر به طور داوطلبانه و بدون دریافت حقوقی به نفع این نامزد تبلیغ می کنند بلکه از جیب خودشان نیز هزینه می کنند.

بطیخ افزود: اسلام راه حل، مبنای کار و قانونگذاری است و همه مصری های اعم از مسلمان و مسیحی با آن موافق هستند.

عضو مجلس شورای گروه اخوان المسلمين مصر درباره حمايت سلفي ها از عبدالمنعم ابوالفتوح از نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري مصر، خاظرنشان کرد: هيئت شرعي حقوق و اصلاحات با عضويت شيوخ برجسته سلفي و همچنين حزب سلفي الاصاله حمايت خود را از محمد مرسي اعلام كرده اند؛ درحالي كه حزب سلفي النور حمايت خود را از عبدالمنعم ابوالفتوح اعلام كرده است و اين اختلاف نظر بهترين گواه بر دموكراسي اسلامي است به گونه اي كه احزاب اسلامي در برخي از مسائل با هم اختلاف اما در برخي ديگر از مسائل هم فكر هستند.