به گزارش افکارنیوز، فارس به نقل از خبرگزاری فرانسه نوشت: "آندرس برویک" قاتل نروژی در جلسه بعدی دادگاه رسیدگی به حنایاتش قرار است در مورد کشتار دسته جمعی در جزیره اوت اویا سخن بگوید.

آندرس برویک در جریان تیراندازی دسته جمعی در جزیره اوت اویا ۶۹ نوجوان را به رگبار گلوله بست و به قتل رساند.

این نوجوانان در حزب کارگر عضو بوده و برای برگزاری کمپی سیاسی وارد جزیره شده بودند. جلسه بعدی دادگاه آندرس برویک قرار است روز سوم ماه می(پنج شنبه) برگزار شود.

تروریست نروژی وابسته به جریان راست افراطی تا کنون اتهامات خود جهت کشتار ۷۷ تن از مردم در جریان بمب گذاری اسلو و کشتار جمعی در اوت اویا پذیرفته است. با این وجود برویک اعلام کرده است که از اقدامات خود پشیمان نیست.

انتظار میرود تا در جلسه سوم ماه می برویک جزئیاتی بیشتر در خصوص کشتار دسته جمعی در جزیره اوت اویا را افشا کند.