به گزارش افکارنیوز، مهر به نقل از دیلی استار نوشت: روز سه شنبه "گویچیرو گمبا" وزیر خارجه ژاپن همزمان با آغاز دیدار دو روزه اش از فلسطین اشغالی و سرزمین های فلسطینی از حمله احتمالی به برنامه هسته ای ایران ابراز نگرانی کرد.
وی در مصاحبه اش با روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت گفت: ژاپن بسیار نگران مسئله هسته ای ایران است. وی مدعی شد فشارهای جامعه جهانی منجر به از سر گیری مذاکرات هسته ای بین ایران و قدرت های جهانی شده است.
وزیر خارجه ژاپن در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: حمله نظامی به ایران می تواند منطقه را به بی ثباتی کشانده و ایران را در پیگیری برنامه های هسته ایش مصمم تر کند. وی در عین حال هشدار داد حمله نظامی می تواند بسیار خطرناک و تشدید کننده اوضاع بحرانی فعلی باشد.