به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، روزنامه الاخبار در مطلبی با عنوان "جشن لبنانی-صهیونیستی در کالیفرنیا" آورده است : باشگاه اجتماعی لبنانی تصمیم به برگزاری محفلی با انگیزه های انسان دوستانه با جمعیت اسرائیلی موسوم به "شورای مدیریتی اسرائیلی" دارد.

این روزنامه بیان کرد: برگزارکنندگان لبنانی این محفل می پرسند که مشکل چیست؟

روزنامه فوق ذکر کرد: جمعیت مذکور با نام اختصاری ilc جمعیتی اسرائیلی - صهیونیستی است که اهداف خود را در پایگاه اینترنتی اش این گونه معرفی کرده است؛ حمایت و تقویت رژیم اسرائیل، حمایت از ارتش و برگزاری محفلهایی برای کمک به این ارتش، نشر فرهنگ و اصول صهیونیسم، حمایت از دانشجویان و مدارس شهرک سدیروت، حمایت از دانشجویان اسرائیلی در دانشگاههای آمریکایی.

همچنین یکی از طرحهای ای ال سی، طرحی موسوم به تزاف۸ است که به مثابه ارتش ذخیره است که وظیفه آن دعوت از جوانان اسرائیلی - آمریکایی برای پیوستن به ارتش اسرائیل به عنوان ذخیره باشد.

این روزنامه در ادامه می افزاید: باشگاه اجتماعی لبنانی با نام اختصاری lsc که زمینه فعالیت آن امور دانشگاهیان لبنانی در آمریکا است، توجهی به هویت جمعیت صهیونیستی و فعالیتها و اهداف آن پیش از برگزاری محفل مشترک در یکشنبه آینده نکرده است.

روزنامه فوق بیان کرد: یکی از تنظیم کنندگان این محفل ضمن ابراز تعجب از حساسیتهای موجود درباره محفل مشترک با جمعیت صهیونیستی، هدف از برگزاری این محفل را حمایت از کودکان نیازمند معرفی کرده است.

این روزنامه در ادامه به نقل از منابع دیپلماتیک می افزاید: سفارت لبنان نمی تواند کاری در این باره انجام دهد، زیرا باشگاه لبنانی تحت نظارت قوانین آمریکاست، نه قوانین لبنان و جز ابراز انزجار نمی توان واکنشی نشان داد.

این در حالی است که " عدنان منصور " وزیر امور خارجه لبنان دراین باره گفت: وزارت خارجه لبنان اطلاعی از موضوع ندارد اما آنها باید ابتدا از هویت شرکت کنندگان در محفل قبل از انجام اقدام رسمی اطلاع حاصل کنند، اما به هرحال، موضوع را به طور دقیق پیگیری می کنیم.