به گزارش افکارنیوز،

 رابرت اوبرایان، مشاور امنیت ملی آمریکا گفت: چین اقدامات غیرقانونی و تحریک آمیزی در قبال کشتی‌های فعال در مناطق آزاد اقتصادی انجام می‌دهد.

اوبرایان افزود: اقدامات چین، حاکمیت ما و حاکمیت همسایگان ما را در اقیانوس آرام تهدید می‌کند و ثبات منطقه‌ای را در معرض خطر قرار می‌دهد.

وی اضافه کرد: برای ورود نیروی گارد ساحلی خود به منظور ارزیابی امکان تاسیس پایگاه‌های واکنش سریع در جزایر ساموآ آمریکا برنامه ریزی می‌کنیم. چه بسا آمریکا تصمیماتی برای تقویت نیرو‌های مستقر خود در اطراف جزایر ساموا اتخاذ کند.