جنبش اسلامی سودان بیانیه ای را در محکومیت توافق عادی سازی روابط این کشور با رژیم صهیونیستی صادر کرد.

بر اساس این گزارش، این جنبش اعلام کرد: عادی‌سازی روابط با اسرائیل به معنای برقراری روابط با رژیمی است که سرزمین های اسلامی و مسجد الاقصی را اشغال کرده است.

جنبش اسلامی در بیانیه خود یادآور شده است: جای تأسف بسیار دارد که سودان به عادی سازی روابط با چنین رژیمی مبادرت ورزیده است.

در ادامه بیانیه مذکور آمده است: کمترین کاری که ملت سودان می‌تواند انجام دهد، اعلام مخالفت قاطع با هرگونه توافق با رژیم صهیونیستی و سیاست‌های جنایتکارانه آن است.