«جانگ جون» سفیر چین در سازمان ملل ، در پیامی ویدئویی به مناسبت بزرگداشت این سازمان ضمن انتقاد از یک جانبه‌گرایی کشور‌ها بر حفاظت از چندجانبه‌گرایی تاکید کرد.

او در این ویدئو که از تلویزیون مرکزی چین منتشر شد گفت: «لازم است از چندجانبه گرایی حمایت و حراست شود.»

این مقام چینی در بخشی دیگر از صحبت‌هایش با بیان آنکه سازمان ملل با چالشی بزرگ رو به‌روست و تغییراتی را مشاهده می‌کند که در یک قرن گذشته بی‌سابقه بوده، و از طرفی بحران جهانی بهداشت، رکود اقتصادی و بحران اجتماعی در جهان تاثیراتی منفی به جای گذاشته است، افزود: «یک‌جانبه‌گرایی و اقدامات ظالمانه وقلدرمآبانه افزایشی چشمگیر یافته و سازمان ملل باید فکر کند در آینده به چه چیز‌هایی نیاز دارد و چه تلاش‌هایی باید صورت گیرد. اما آنچه واضح است باید از چندجانبه گرایی حمایت کرد.»

به گفته سفیر چین : «در جهان تنها یک نظام وجود دارد و آن هم نظام بین‌المللی سازمان ملل متحد است. تنها قانون نیز مجموعه قوانین روابط بین‌المللی منشور سازمان ملل است که باید مبنای جوامع مختلف قرار گیرد.»

او همچنین تاکید داشت سازمان ملل نیازمند آن است که نقشی اساسی و فعال برای افزایش وحمایت همکاری‌ها انجام دهد و افزود: «همه‌گیری ویروس جدید کرونا به جهان یادآوری کرد باید از چندجانبه گرایی حمایت کرد و تنها با تقویت این موضوع است که می‌توان این ویروس را شکست داد.»

در انتهای پیام نیز این مقام چین با بیان آنکه کشورش همواره در حمایت از چندجانبه گرایی استوار و ثابت قدم بوده است، گفت: «چین از منشور سازمان ملل و قوانین بین‌المللی و نظام سازمان ملل پشتیبانی می‌کند و با این باور بر تمامی مشکلات فائق خواهیم آمد.»

پیش از این پکن بارها از اقدامات آمریکا در مواجه با توافق‌های بین‌المللی انتقاد و تاکید کرده که خروج یکجانبه گرایانه واشنگتن از تفاهم‌های بین‌المللی تنها منجر به بی ثباتی در جهان خواهد شد.