شبکه 20 تلویزیون رژیم صهیونیستی با انتشار گزارش مستندی خبر داد نظامیان واحد گفعاتی به دستور مستقیم اسحاق رابین وزیر جنگ وقت رژیم صهیونیستی مامور شده بودند تا دست و پای فلسطینیانی را که در انتفاضه اول دستگیر می شدند، بشکنند.

 بوعز گولان یکی از نظامیان ارشد ارتش صهیونیستی که در آن زمان در هنگ صبرا در نیروهای گفعاتی خدمت می کرد به این شبکه تلویزیونی خبر داد شخصا این دستور را از زبان رابین شنیده است ، همچنین اسحق موردخای فرمانده وقت منطقه جنوبی ارتش رژیم صهیونیستی به این شبکه تلویزیونی خبر داد اقدام نیروهای واحد گفعاتی در شکستن دست و پای مبارزان فلسطین به دستور فرماندهان ارشد صورت گرفته است.

 در حالی رسانه های رژیم صهیونیستی پرده از دستور مستقیم اسحق رابین در این جنایت بر می دارند که شماری از رسانه های عربی همچنان تلاش می کنند رابین را به عنوان فرشته صلح با اعراب توصیف کنند.

رابین بعد از امضای قرارداد اسلو با یاسر عرفات به دست یک صهیونیست تندرو از پای در آمد.‎