در جریان انتخابات ریاست جهوری آمریکا و مطرح شدن ادعای تقلب و دزدی در شمارش آراء از سوی دونالد ترامپ ، نامزد جمهوری خواه و رئیس جمهور کنونی این کشور، تاکنون گمانه زنی‌های بسیاری مطرح شده و انتخابات سوم نوامبر امسال به پرحاشیه‌ترین و جنجالی‌ترین انتخابات تاریخ معاصر آمریکا تبدیل شده است.

ترامپ از ماه‌ها قبل زمزمه عدم پذیرش شکست را آغاز کرده و از پیش‌تر گفته بود که حاضر به انتقال مسالمت آمیز قدرت نیست. اما این تنها مربوط به ترامپ نمی‌شود. آنچه از منابع گذشته برمی‌آید، یک رئیس جمهور جمهوری خواه دیگر نیز از طریق دادخواهی مربوط به شمارش آراء موقعیت خود را به دست آورد؛ او به دادستان کل خود دستور داد مدارکی از تقلب در انتخابات رأی دهندگان دموکرات را جعل کند.

این رئیس جمهور از حزب جمهوری خواه در ابتدا پس از اینکه اکثریت جناح راست در دیوان عالی منصوب شد که همسر جمهوری خواهش نیز از جمله آن‌ها بود، با حکمی شمارش آراء را متوقف کرد (در مقطعی قبل از صدور این حکم، گروهی از طرفداران رئیس جمهور با حمله به ساختمان عمومی شمارش آراء را تعطیل کردند.) اگر آراء داده شده در ایالت مذکور به طور صحیح شمرده می‌شد، به احتمال زیاد جمهوری خواهان مغلوب می‌شدند و صدور حکم توقف آراء نیز برای پیشگیری از این اتفاق بود.

این رئیس جمهور با به چالش کشیدن مشروعیت اعتبارات رقیب دموکرات خود و تشویق راست گرایان افراطی به مبارزه، تواست نتیجه انتخابات را در این ایالت به نفع خود تغییر دهد. 

بر اساس گزارش واشنگتن پست در سال ۲۰۰۷، رئیس جمهور مذکور، با همکاری دادستان کل متجاوز و سایر اعضای حزب خود، سعی کرد تا اذهان عمومی به ویژه طرفدارانش را نسبت به ادعای تقلب از سوی رای دهندگان دموکرات در انتخابات حساس کند. دولت دادستان‌های فدرال را تحت فشار قرار داد تا پرونده‌های ادعای تقلب مرتبط با حزب دموکرات را در هفته‌های قبل از انتخابات میان دوره‌ای ۲۰۰۶ در مناطق مهم سیاسی کشور دنبال کنند؛ تعدادی از دادستان‌ها از همکاری خودداری کردند و به دنبال آن پنج نفر از آن‌ها به گفته واشنگتن پست، از سمت خود برکنار شدند.

این رویه ادامه داشت  تا اینکه سرانجام دادستان کل نیز تحت فشار استعفا داد اما در نهایت رئیس جمهور با رأی موافق تاریخی از سمت خود برکنار شد که نشان می‌داد سیاستمداران جمهوری خواه که ادعا‌هایی غیرقابل حمایت و حزبی درباره تقلب رای دهندگان را تبلیغ می‌کنند، توسط افکار عمومی مجازات می‌شوند.

از سوی دیگر اقدام این رئیس جمهور جمهوری خواه سبب شد تا سیاستمداران دیگری همچون رئیس جمهور فعلی آمریکا، تاکتیک‌هایی را به کار گیرند که ادامه دموکراسی را در این کشور تهدید کند، بنابراین ادعای تقلب از سوی ترامپ، راهکار نخ نمایی است که گرچه راه به جایی نخواهد برد، اما گویای این واقعیت است که دموکراسی بر خلاف ادعای آمریکایی‌ها دیر زمانی است که در این کشور رنگ باخته است.