لی که چیانگ نخست وزیر چین امروز (یکشنبه) اعلام کرد که امضاء پیمان مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای یک پیروزی برای چندجانبه گرایی و تجارت آزاد به شمار می رود.

نخست وزیر چین درحالی که به صورت آنلاین در این نشست شرکت کرده بود گفت: امضاء پیمان مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای  یک دستاورد بزرگ برای همکاری منطقه‌ای در شرق آسیا به شمار نمی رود بلکه یک پیروزی برای چندجانبه گرایی و تجارت آزاد به شمار می رود.

به گفته نخست وزیر چین با توجه به مشارکت بزرگترین جمعیت دنیا، متنوع ترین عضویت و بزرگترین پتانسیل توسعه در این پیمان، بلوک تجارت آزاد مشخصا انگیزه‌ای جدید برای توسعه و رفاه منطقه‌ای تزریق کرده و در بهبود و رشد اقتصادی جهانی نیز مشارکت خواهد داشت.

لی که چیانگ گفت که پس از 8 سال مذاکره، امضاء این پیمان باعث ایجاد امید در مردم در شرایط بین‌الملل کنونی خواهد شد و نشان خواهد داد که چندجانبه گرایی و تجارت آزاد همچنان مسیر صحیحی برای اقتصاد دنیا و پیشرفت انسانی است.

پانزده اقتصاد منطقه آسیا پاسیفیک بزرگترین بلوک تجارت آزاد دنیا را امروز تشکیل دادند. این پیمان که با حمایت چین ایجاد شده، آمریکا در آن نقشی ندارد زیرا در دولت دونالد ترامپ از این گروه خارج شد.

این پیمان متشکل از 10 کشور عضو آسه آن، چین، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و نیوزیلند است که هدف از آن در سال‌های آتی کاهش تعرفه‌ها در بسیاری از حوزه‌ها است.