​فعالان شبکه های اجتماعی بر ضرورت  تحریم کالاهای فرانسوی بدلیل توهین مطالب موهون در نشریه فرانسوی و حمایت ماکرون ، از این نقوش تاکید کردند.

 

 

تحریم محصولات فرانسوی ادامه دارد

بعضی از این فعالان لیستی از محصولات و کالاهای فرانسوی منتشر کردند و از امت اسلامی تا این کالاهای را تحریم کنند.

 

تحریم محصولات فرانسوی ادامه دارد

برخی دیگر از فعالان شبکه های اجتماعی از شرکت های رقیب در کشورهای اسلامی و عرب خواستند تا تخفیف هایی را به منظور رقابت با شرکت های فرانسوی ارائه دهند.

 

تحریم محصولات فرانسوی ادامه دارد

آنها تاکید کردند که هر آنچه در مقابل خرید کالاهای فرانسوی پرداخت می کنید به خزانه کشوری می رود که به دین اسلام توهین کرده و برای مسلمانان احترامی قائل نیست.

 

تحریم محصولات فرانسوی ادامه دارد

همچنین بعضی از فعالان تاکید کردند که تحریم کالاهای فرانسوی به معنای جایگزینی کالای آمریکایی و دیگر کشورها نیست و خواستار این شدند که ملت های مسلمان و عرب کالاهای داخلی و ملی خود و کشورهای اسلامی را خریداری کنند حتی اگر این کالاهای از کیفیت پایین تری برخوردار باشند.

 

تحریم محصولات فرانسوی ادامه دارد

بعضی از فعالان توئیتر گوشزد کردن که بعضی از کشورها کالاها و محصولات خود را به نفع شرکت های فرانسوی تولید می کنند و خواستار تحریم کالاهایی شدند که از برچسب های و برندهای فرانسوی استفاده می کنند شدند.

 

تحریم محصولات فرانسوی ادامه دارد

 

تحریم محصولات فرانسوی ادامه دارد