مطالعات اتاق فکر انجمن هنری جکسون که ۲۰ سال از اطلاعات وزارت امور داخله، دادستانی و سایر شعب دولت در رابطه با مهاجرت را بررسی می‌کند، نشان می‌دهد در حال حاضر، ۴۵ نفر در انگلیس به طور قانونی وجود دارند که با داعش ، القاعده، الشباب و سایر گروه‌های تروریستی در ارتباط هستند.

روزنامه دیلی تلگراف جزئیاتی از زندگی «خیری سعدالله» از اعضای گروه‌های تروریستی که در سال ۲۰۱۸ پناهندگی انگلیس را دریافت کرد، به تازگی تهیه کرده است که در ماه دسامبر منتشر می‌شود. او در سال ۲۰۲۰ سه تن را در قالب یک حمله تروریستی به ضربات چاقو کشت. او از سوی سازمان اطلاعات انگلیس تحت نظارت بود، ولی به دلیل کمبود شواهد بازداشت نشد.

نویسندگان این مطالعه به دولت پیشنهاد کردند که یک گروه کاری برای اصلاح سیستم پناهندگی در انگلیس ایجاد کند. علاوه بر این، از آنجا که مقامات تمایل ندارند افرادی را که در کشور‌های خود در معرض شکنجه قرار دارند بازگردانند، این مطالعه از دولت خواست که کمک مالی به کشور‌هایی را که مرتکب نقض حقوق بشر شده اند به حالت تعلیق درآورد.