خبرگزاری الجزیره گزارش داد ترامپ با رد قاطعانه نتیجه انتخابات، آماده می‌شود تا دور دوم ریاست جمهوری خود را آغاز نماید؛ او ترجیح می‌دهد به آرامی از قدرت کناره‌گیری نکند!