دولت آلمان در پی تشدید آمار قربانیان کرونا محدودیت‌های ضد کرونایی را در سطح شهر اعمال کرده است.