«هیو فلیپات» سفیر انگلستان در «عشق آباد» در مورد سیاست بی طرفی ترکمنستان برای دانشجویان ترکمن سخنرانی کرد.

فیلپات به صورت ویدئوکنفرانس در بیست و پنجمین سالگرد بی طرفی ترکمنستان برای دانشجویان دانشگاه‌های این کشور سخنرانی کرد.

سفیر انگلستان با تبریک این رویداد مهم به دانشجویان، بر اهمیت سیاست خارجی ترکمنستان و تلاش‌های این کشور برای تأمین صلح در منطقه و حل مشکلات و مسائل از طریق مسالمت آمیز تأکید کرد.

وی تأکید کرد رویکرد دیپلماتیک ترکمنستان، ابزار اصلی تقویت امنیت و ثبات در منطقه آسیای مرکزی است.

در این سخنرانی در مورد روابط عشق آباد و «لندن» در زمینه‌های اصلی تعامل، مانند انرژی ، آموزش ، علوم ، فن‌آوری و تغییر اقلیم توضیحاتی داده شد.

در پایان سفیر انگلیس و دانشجویان در مورد سنت‌های ملی ترکمن بحث و تبادل نظر کردند