پایگاه عبری زبان بیزنس در گزارشی در این رابطه خبرداد شرکت های متخصص در رتبه بندی اقتصادی معتقدند سال جاری میلادی شاهد انقباض 5 درصدی در اقتصاد خواهیم بود که طی دو دهه گذشته بی سابقه بوده است.

این رسانه عبری زبان به نقل از تحلیلگران آژانس رتبه سنجی استاندر آن بورز نوشت : کسر بودجه به بیش از 12 درصد از در آمد ناخالص داخلی خواهد رسید و حجم بدهی های انباشته شده دولتی تا پایان سال 2020 به 73 درصد از تولید ناخالص داخلی می رسد.

گفتنی است گرچه صهیونیستها تلاش می کنند این افول مالی را صرفا به شرایط اقتصادی حاکم بر جهان نسبت دهند اما به اعتقاد کارشناسان با توجه به بدهی های انباشته شده رژیم صهیونیستی این رژیم پشت ادعاهای توان اقتصادی خود در موضع افول قرار گرفته و در صورت حذف کمک های سالانه آمریکا از این رژیم سقوط و افولش سرعت بیشتری به خود می گیرد.